[openstandaarden] [Fwd: Octrooien an sich ez]

Stefan Goethals stefan at zipkid.com
Sat Aug 30 22:05:05 CEST 2003


---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: Octrooien an sich ez
From:  "Bart Vinck" <bvinck at pandora.be>
Date:  Tue, August 26, 2003 14:12
To:   info at OpenStandaarden.be
--------------------------------------------------------------------------

Beste Wim,

Ik heb sympathie voor je initiatief, maar wil de voglende opmerkingen kwijt:


1. Ik kan met mijn Siemens GSM bellen via een Nokia base station dat
verbonden is met een Alcatel telefooncentrale, vanwaar de oproep
doorgeleid wordt naar een Ericsson teelfooncentrale, waaraan dan weer een
Motorola basisstation hangt dat het signaal doorstuurt naar een Panasonic
GSM. Nochtans, in elk van de genoemde apparaten zijn
uitvindingen geïmplementeerd door andere fabrikanten geoctrooieerd. De
GSM-standaard zitten vol met octrooien - ze zijn het probleem niet. Ze
zijn het probleem niet omdat eenieder die deelneemt aan de normalisatie
van het GSM-systeem een verklaring moet ondertekenen waarin ze beloven dat
ze hun intellectueel eigendom aan ieder ter besechikking stellen, onder
faire en gelijke voorwaarden. En zo rekenen de grote
GSM-fabrikanten elk jaar af met elkaar: jij hebt zoveel telefoontjes,
basisstations en centrales geproduceerd, daar zitten zoveel patenten in
van ons, wij hebben er zoveel geproduceerd met zoveel patenten van jullie
... plus, maal, min ... dat betekent dat we jullie zoveel moeten betalen
en dan staan we quitte. Het is duidelijk: octrooien, voor zover de
bedrijven die ze verwerven ze onder faire condities ter beschikking
stellen van andere constructeurs, vormen geen probleem voor de
interoperabiliteit.

2. Het grote probleem met 'software patenten' is dan ook dat ze voor
triviale 'uitvindingen' verleend worden.

3. Natuurlijk kan je stellen dat de vele patenten een 'entry-bariier'
vormen voor nieuwe spelers in de GSM-markt: zij hebben geen patenten en de
afrekening valt in hun geval altijd negatief uit. Goed, voor faire
uitvindingen die het resultaat zijn van echt research bestaan daar goede
redenen voor. Voor tiviale zaken leidt dat inderdaad tot een verkeerde
uitkomst. Aan de andere kant: een oligopolie is denk ik de beste
marktstructuur om innovatie te garanderen ... een veld met allemaal heel
kleine ondernemingen, of een monopolist ... dat is allemaal niet
bevorderend voor de innovatie.

4. Voor zover ik weet is pdf een net zo proprietary norm als Word. Ik heb
in ieder geval nog geen andere fabrikant van pdf-viewers gezien dan Adobe.
Wat jij nodig hebt is een Word-viewer for Macintosh. Misschien geeft
Microsoft dat ook wel gratis weg (misschien ook niet). Als dat het geval
is, dan ligt het probleem eerder bij de stad Brugge dan bij
Microsoft.
-- 
# Stefan - ZipKid - Goethals - http://zipkid.com - stefan at zipkid.com #
# Linux User Group West Vlaanderen # Vereniging voor Open Standaarden #
#    http://lugwv.be       #  http://openstandaarden.be   #
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030830/9562320e/untitled-2-0002.html


More information about the Openstandaarden mailing list