[openstandaarden] [Fwd: Octrooien an sich ez]

Peter Vandenabeele peter.vandenabeele at mind.be
Sun Aug 31 14:03:33 CEST 2003


On Sat, Aug 30, 2003 at 10:05:05PM +0200, Stefan Goethals wrote:
> ---------------------------- Original Message ----------------------------
> Subject: Octrooien an sich ez
> From:  "Bart Vinck" <bvinck at pandora.be>
> Date:  Tue, August 26, 2003 14:12
> To:   info at OpenStandaarden.be
> --------------------------------------------------------------------------
> 
> Beste Wim,
> 
> Ik heb sympathie voor je initiatief, maar wil de voglende opmerkingen kwijt:

Misschien geeft mijn antwoord hieronder enkele argumenten voor een gefundeerd
antwoord.

> 1. Ik kan met mijn Siemens GSM bellen via een Nokia base station dat
> verbonden is met een Alcatel telefooncentrale, vanwaar de oproep
> doorgeleid wordt naar een Ericsson teelfooncentrale, waaraan dan weer een
> Motorola basisstation hangt dat het signaal doorstuurt naar een Panasonic
> GSM. Nochtans, in elk van de genoemde apparaten zijn
> uitvindingen geïmplementeerd door andere fabrikanten geoctrooieerd. De
> GSM-standaard zitten vol met octrooien - ze zijn het probleem niet. Ze
> zijn het probleem niet omdat eenieder die deelneemt aan de normalisatie
> van het GSM-systeem een verklaring moet ondertekenen waarin ze beloven dat
> ze hun intellectueel eigendom aan ieder ter besechikking stellen, onder
> faire en gelijke voorwaarden. En zo rekenen de grote
> GSM-fabrikanten elk jaar af met elkaar: jij hebt zoveel telefoontjes,
> basisstations en centrales geproduceerd, daar zitten zoveel patenten in
> van ons, wij hebben er zoveel geproduceerd met zoveel patenten van jullie
> ... plus, maal, min ... dat betekent dat we jullie zoveel moeten betalen
> en dan staan we quitte. Het is duidelijk: octrooien, voor zover de
> bedrijven die ze verwerven ze onder faire condities ter beschikking
> stellen van andere constructeurs, vormen geen probleem voor de
> interoperabiliteit.

... in een aantal gevallen tussen deze constructeurs die deelnemen aan het 
systeem (ik heb van vroeger zelf een aantal patenten van bij Alcatel en ken 
die kant ook een beetje). 

Maar ik zie volgende problemen:

- soms komt er een speler van buiten die kliek van grote spelers die
 wel een paar brede patenten heeft op het domein en die kan veel 
 blokkeren. Is het Blackberry (naam ???) die in Canada en USA brede, 
 algemene patenten heeft op de basisconcepten van het versturen van 
 e-mail vanop mobiele terminals en daarmee operationele concurrenten 
 forceert om cross-licensing deals te sluiten ? Dit zou toch ook een 
 Ericsson en Motorola en co stevig in de weg kunnen lopen wanneer ze 
 eenmaal dit soort diensten op mobiele terminals willen aanbieden.

- een ander probleem (maar dat is ten dele off-topic hier), is dat als 
 je buiten deze kliek van grote spelers valt en een Vrije SW implementatie
 wil maken, je onmogelijk aan deze conditie van fair use kunt voldoen omdat 
 je niet kunt garanderen dat je het financiele deel van de "fair use" zult 
 betalen (je kunt wel toegang geven tot de code en een vrij gebruiksrecht, 
 maar nooit die financiele kant garanderen). En dat is de discussie die 
 keihard gevoerd wordt in ietf (de ipr-wg) als belangrijke 
 standaardisatie-organisatie. Waar zou een de facto standaard als SMPT
 of DNS of http/html staan als er geen Vrije SW implementaties mogelijk 
 waren ?

- een reeds lang bestaand probleem in standaardisatie is de expliciet
 valse representatie die vaak door die grote firma's gemaakt wordt,
 waar de firma's zich door prive personen (hun werknemers, maar 
 uitgestuurd als prive persoon) laten vertegenwoordigen om de
 liability voor de firma (bijv. tot het ter beschikking stellen 
 onder fair use condities) te ontlopen.

> 2. Het grote probleem met 'software patenten' is dan ook dat ze voor
> triviale 'uitvindingen' verleend worden.

Dit lijkt me andersom. Omdat SW zo makkelijk en efficient heel veel
functionaliteit tegen een lage kost (her)implementeert (dat is natuurlijk
de reden waarom een steeds groter % van de ontwikkelingskost van 
nieuwe producten in de SW zit, bovenop een standaard HW platform),
is het aantal ideeen dat in een nieuw product zit, dus steeds groter 
en de kans dat je een patent overtreedt steeds groter (terwijl de
'technische' ontwikkelingskost afneemt). 

Ik zou het eigenlijk heel simpel in een grafiekje voorstellen. Op de x-as
de tijd (in jaren). De kost om de feitelijke ontwikkeling uit te voeren
van een stuk SW neemt steeds af (door herbruik van componenten die als
Free SW ter beschikking komen en door hogere programmeertalen), maar de
kost om legal coverage tegen een toenemend aantal potentiele of reele
patent violations te organiseren neemt toe (en de "decay-time" van
20 jaar is daar veel te lang). Op termijn zal het dus duurder worden om
de legale kant van de zaak te organiseren dan om de code zelf te schrijven
en te debuggen ...

> 3. Natuurlijk kan je stellen dat de vele patenten een 'entry-bariier'
> vormen voor nieuwe spelers in de GSM-markt: zij hebben geen patenten en de
> afrekening valt in hun geval altijd negatief uit. Goed, voor faire
> uitvindingen die het resultaat zijn van echt research bestaan daar goede
> redenen voor. Voor triviale zaken leidt dat inderdaad tot een verkeerde
> uitkomst. Aan de andere kant: een oligopolie is denk ik de beste
> marktstructuur om innovatie te garanderen ... een veld met allemaal heel
> kleine ondernemingen, of een monopolist ... dat is allemaal niet
> bevorderend voor de innovatie.

Pffff. Who am I to tell welke marktvorm de beste is. Lijkt me een zeer
zware uitspraak in het kader van dit debat. Wat zou de zelfde persoon zeggen
als hij plots werkt bij een start-up van 10 man die bijv. een nieuwe
(Europese) versie van i-Mode wil gaan implementeren ? Het is IMO wel zo dat de 
implementatie van SW patenten inderdaad de grote spelers bevoordeelt, meestal 
(maar niet altijd) in het nadeel van kleine spelers is en a fortiori rampzalig
voor Vrije SW. En het is gewoon deze afweging die EU maakt, waarbij die
grote spelers gewoon meer drukkingsmacht hebben. Pas op het moment dat
een groot deel van de bevolking bijv. Free SW als een basisrecht beschouwt,
is er kans om de drukking van die kant in evenwicht te brengen.

> 4. Voor zover ik weet is pdf een net zo proprietary norm als Word. Ik heb
> in ieder geval nog geen andere fabrikant van pdf-viewers gezien dan Adobe.
> Wat jij nodig hebt is een Word-viewer for Macintosh. Misschien geeft
> Microsoft dat ook wel gratis weg (misschien ook niet). Als dat het geval
> is, dan ligt het probleem eerder bij de stad Brugge dan bij
> Microsoft.

De vraag hier is niet zozeer als de standaard gepubliceerd is, maar wel 
als er een vrij recht is om hem alternatief te implementeren (zie bijv.
de case van CIFS/SMB waar de standard na een juridisch debat nu wel 
door M$ gepubliceerd is, maar als ik het goed gelezen heb, niet in GPL licentie 
geimplementeerd mag worden ...).

Peter

> -- 
> # Stefan - ZipKid - Goethals - http://zipkid.com - stefan at zipkid.com #
> # Linux User Group West Vlaanderen # Vereniging voor Open Standaarden #
> #    http://lugwv.be       #  http://openstandaarden.be   #

-- 
Peter Vandenabeele
peter at mind.beMore information about the Openstandaarden mailing list