[Openstandaarden] voorbeeld videowinkel in overtreding met softwarepatenten

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Thu Dec 4 13:49:17 CET 2003


Hallo allemaal,

ik heb een vertaling gemaakt van de Zweedse en Deense
"voorbeeldwinkels" waarin een gewone online winkel meer dan 20
softwarepatenten overtreedt. Het is een zeer duidelijk voorbeeld en
kan volgens mij het brede publiek aanspreken. Het is te vinden op:

    http://www.softwarepatenten.be/voorbeeld/webwinkel.html

Als iemand één en ander wil verfraaien of aanpassen, de htmlcode die
erachter zit, is te vinden op:

    http://www.softwarepatenten.be/voorbeeld/voorbeeld.html

Veel plezier ermee,

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://www.softwarepatenten.be/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031204/fa360d41/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list