Re(2): [Openstandaarden] private patent werkgroep

Peter Vandenabeele peter.vandenabeele at mind.be
Thu Dec 4 20:22:44 CET 2003


On Thu, Dec 04, 2003 at 11:14:00AM +0100, wim.stubbe at b-rail.be wrote:

> Ik ben pro "open". Dit houdt echter niet in dat we zomaar alles te grabbel
> moeten gooien. Soms kan een stuk geheimhouding inderdaad wel eens voordeel
> hebben. Ik zou dat echter wel graag tot een minimum moeten beperken.
> 
> Hou er ook rekening mee dat je je hierdoor ook wat isoleert van de mensen die
> momenteel op deze mailinglist zich wat meer op de achtergrond houden. Niet echt
> een blijk van collegialiteit, wat op deze lijst toch wel belangrijk is.
> 
> Ik stel het volgende voor:
> 
> Hou dergelijke 'geheimhouding' tot een minimum. Wanneer u dit nodig acht, dan
> kan je een oproep doen zoals je gedaan hebt, maar probeer dit zo veel mogelijk
> te motiveren. Zo'n manier van communiceren wordt meestal beter ontvangen dan
> een korte oproep zoals je eerst gedaan hebt. Vermeldt indien mogelijk ook:
> 
> Wat wil je precies bespreken, 

planning in de komende weken van verschillende meetings van grote 
spelers in dit debat die voor SW patenten zijn en hoe we misschien 
toch een invloed kunnen hebben.

> waarom geheimhouding

Om mezelf, mijn bronnen en de firma waar ik werk niet in problemen 
te brengen.

Peter

PS. Omdat dit blijkbaar erg gevoelig ligt, heb ik er ook nog niks 
    mee gedaan. Er zijn ook nog maar 3 antwoorden geweest, dus ...

> met vriendelijke groet,
> 
> Wim Stubbe


More information about the Openstandaarden mailing list