[Openstandaarden] Leuke vraag: DOC & FAT

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Wed Dec 10 11:48:27 CET 2003


Op wo 10-12-2003, om 01:22 schreef Wouter Vanden Hove:
> Leuke vraag: 
> 
> Als u een Word-bestand ontvangt via http of met de post een
> FAT-geformatteerde diskette met een txt-file op, is daar dan een
> principieel verschil tussen? 

Uiteraard. Het word-bestand is geen open standaard; de
FAT-geformatteerde diskette met het txt-bestand is dat wel.

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031210/bdacfb9c/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list