[Openstandaarden] MSN-licentie

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Thu Dec 11 12:59:53 CET 2003


On Thu, Dec 11, 2003 at 10:49:29AM +0100, Geert Uytterhoeven wrote:
> On Thu, 11 Dec 2003, Dominique Devriese wrote:
> > Johan Vervloet writes:
> > >> Zonder de details te kennen, moet het als root toch mogelijk zijn
> > >> om "iets" te tweaken dat inderdaad alleen execution vanuit /usr/
> > >> e.d. mogelijk maakt.
> > 
> > > Ja, maar dat werkt alleen maar op systemen waarop studenten geen
> > > programmeertalen/shell scripting moeten leren.
> > 
> > Als ik mij goed herinner, kan je ook binary's uitvoeren vanop een
> > noexec gemounte partitie met /lib/ld.something de_binary_in_kwestie
> > maar wat dat eerste programma weer juist was, is mij momenteel ook een
> > vraagteken :)
> 
> En shell scripts lukken ook met e.g. 'bash myscript'.
> 
> Je kan natuurlijk altijd al je binaries digitaal handtekenen en alleen
> binaries met de juiste handtekening uitvoeren ;-)

Of met NSA SELinux werken.

> Daar bestaan patches voor, dacht ik.

Oh, gegarandeerd. Ik heb ze nog nooit gezien of er nog nooit van
gehoord, maar ik ben er 100% zeker van dat ze bestaan :)

Soit. Dit wordt "nogal" off-topic.

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031211/16221d86/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list