[Openstandaarden] alternatief voor .dot templates

Patrick Coeman patrick at coeman.net
Tue Dec 23 18:21:31 CET 2003


Graag... 


-- 
Patrick Coeman
www.coeman.net - www.antifa.be - www.antifa.net - www.agalev.net -
www.171.be - www.aff.be - www.fn-collectors.net
Warning: The content of this message contains information that may be
confidential, immoral, illegal or fattening. If you disagree with the
content of this message eat this message immediately to destroy it.
Bon-appetit 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: openstandaarden-bounces at openstandaarden.be
[mailto:openstandaarden-bounces at openstandaarden.be] Namens Onno Timmerman
Verzonden: dinsdag 23 december 2003 15:15
Aan: openstandaarden at openstandaarden.be
Onderwerp: Re: [Openstandaarden] alternatief voor .dot templates

Geert Uytterhoeven wrote:

>On Tue, 23 Dec 2003, Patrick Coeman wrote:
> 
>
>> Ik heb bij economische zaken een klacht ingediend hiervoor en zij 
>>beschouwen de verplichte bundeling van hardware en OS niet als 
>>koppelverkoop.
>>  
>>
>
>Inderdaad. En ook de EU had geen bezwaren toen ik heb een brief stuurde 
>een paar jaar geleden ;-(
>
>Blijkbaar is een computer zonder OS onbruikbaar en is een computer met 
>OS dus geen koppelverkoop.
>
>Waarom je dan e.g. bij een CD-speler geen CDs moet krijgen is mij nog 
>steeds niet duidelijk... Oh ja, je hebt ook een versterker en 
>luidsprekers nodig, niet?
>
>Gr{oetje,eeting}s,
> 
>
Tot een paar jaar geleden was er ook "niet" echt "veel keuze" voor de
consument. Maar de dag vandaag is er keuze zat voor OS en software bundels.
Wat eigenlijk maakt dat de overheid zijn standpunt rond dit thema moet
herzien. Want het koppelverkoop is idd schadelijk voor de EU economie.
Kleine bedrijven die willen doorbreken.
Naar mijn bescheiden mening levert Apple geen koppelverkoop. Die maken er
één geheel van. Terwijl de PC juist gemaakt zijn vanwege hun
uitwisselbaarheid.

Misschien moeten we hier eens rond een actie opzetten.

Onno


>						Geert
>
>--
>Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- 
>geert at linux-m68k.org
>
>In personal conversations with technical people, I call myself a 
>hacker. But when I'm talking to journalists I just say "programmer" or
something like that.
>							  -- Linus
Torvalds
> 
>
>-----------------------------------------------------------------------
>-
>
>_______________________________________________
>Openstandaarden mailing list
>Openstandaarden at openstandaarden.be
>http://www.openstandaarden.be/mailman/listinfo/openstandaarden
> 
>


_______________________________________________
Openstandaarden mailing list
Openstandaarden at openstandaarden.be
http://www.openstandaarden.be/mailman/listinfo/openstandaardenMore information about the Openstandaarden mailing list