[openstandaarden] [stijn@decursor.be: interview deCURSOR]

Herman Bruyninckx Herman.Bruyninckx at mech.kuleuven.ac.be
Mon Jan 6 11:49:05 CET 2003


On Sun, 5 Jan 2003, ZipKid wrote:

Een poging tot antwoord... Vul maar aan, pas maar aan.

> * Wie is met de vereniging gestart en waarom?

Geen idee meer wie er eigenlijk mee begonnen is...

Waarom is wel duidelijk: in de huidige commerciele ICT wereld maakt men
te weinig het onderscheid tussen de gegevens waarmee een programma
werkt, en de software die de verwerking doet. De meeste fabrikanten
slaan hun gegevens op in bestandsformaten waarvan de structuur en
implementatie niet gekend zijn, om op die manier hun klanten te
verplichten om blijvend bij hen software aan te kopen om hun gegevens te
verwerken.
In alle andere industrie-takken is het echter al jaren normaal dat er
normen zijn waaran _elke_ leverancier in die sector zich moet houden, en
die door allerlei overheden als verplicht na te volgen standaarden
worden opgelegd. De IT industrie is zover nog niet, met alle gevolgen
van "user lock in" en gebrek aan uitwisselbaarheid vandien.

> * Wat is het doel van Open Standaarden VZW?
De vereniging probeert aan deze scheefgegroeide situatie te verhelpen
door:
- informatie ter beschikking te stellen over wat eigenlijk het probleem
  is, en waarom open standaarden noodzakelijk zijn voor een eerlijke en
  efficiente markt.
- lobby-werk bij beslissingsnemers, zoals IT verantwoordelijken,
  overheden en onderwijs-mensen.
- catalogeren van welke open standaarden er reeds bestaan, met een
  classificatie van hoe "open" ze zijn.

> * Hoeveel leden telt de vereniging?
De vereniging is vooral een informele groepering, zonder administratieve
leden-structuur.

> * Hoe is de structuur en de werking?
Voor 99% gebeurt het overleg en de voorbereiding van documenten en
acties via elektronische weg. Leden zijn voortdurend op hun hoede voor
symptomen van verkeerd gebruik van bestandsformaten, melden zulke zaken
in de groep, en een specificieke actie wordt voorbereid.
De eenvoudigste acties gaan over het gemotiveerd verwittigen van
webmasters dat ze niet-standaard websites maken, documenten ter
beschikking stellen die enkel via welbepaalde, gesloten software kunnen
geraadpleegd worden, of niet toegankelijk zijn voor alle surfers (zoals
visueel gehandicapten) of op alle computer-platformen.
Meer ingewikkelde acties gaan over het lobbyen bij politieke partijen en
IT verantwoordelijken allerhande.

> * Wie is het doelpubliek van open standaarden?
Al wie beslissingen neemt over welke standaarden er in IT gebruikt
worden.

> * Welke acties plannen jullie? Hoe worden medesurfers op de hoogte gebracht
> van het belang van open standaarden?
Zie hoger.

> * Denken jullie een invloed te kunnen hebben op het beleid van (Belgische)
> politici en overheden?
Ja. Er zijn al tientallen gevallen geweest van directe, of meer
indirecte resultaten. Directe resultaten zijn vooral het aanpassen van
niet-standaard websites of documenten, op basis van reacties van leden
van de vereniging. Indirecte resultaten zijn het inlichten en overtuigen
van beslissingsnemers van het gevaar voor niet-open formaten, en hoe er
iets aan gedaan kan worden.
Deze indirecte resultaten zijn de belangrijkste op termijn, maar ook de
minst zichtbare. En meestal zal de actie van Open Standaarden slechts
een van de oorzaken zijn van een veranderd IT gedrag; maar elke actie
telt, zeker omdat Open Standaarden ongebonden is, en een discussie voert
op basis van rationele argumenten.

Herman
-- 
  K.U.Leuven, Mechanical Engineering, Robotics Research Group
<http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc> Tel: +32 16 322480
More information about the Openstandaarden mailing list