[openstandaarden] [stijn@decursor.be: interview deCURSOR]

Mark Van den Borre mark at markvdb.be
Mon Jan 6 13:24:46 CET 2003


Op ma 06-01-2003, om 11:49 schreef Herman Bruyninckx: 
> Een poging tot antwoord... Vul maar aan, pas maar aan.
Hmm... Ik zit tot vanavond laat vast. 'k Zal dus mijn klad maar posten.

> > * Wie is met de vereniging gestart en waarom?
OpenStandaarden.be is begonnen met een elektronische bijeenkomst op 1
april 2002.
De oproep: http://groups.google.com/groups?th=d2292acf6c8a6386
Deze oproep was blijkbaar een schot in de roos. Drie dagen later was een
vijftigtal mensen present, waarvan velen elkaar nog nooit in levenden
lijve hadden gezien!

De directe aanleiding voor de bijeenkomst was de nieuwe VRT-website. Die
hield zich niet meer aan de regels van het web. Daardoor kon je ze niet
meer bereiken met de webbrowser (MS Internet Explorer, Netscape
Navigator,...) van je keuze.
Zie
http://groups.google.com/groups?selm=7lkn7a.337.ln%40frigg.belbone.net
Vele aanwezigen hadden al dikwijls op eigen houtje iets ondernomen. Voor
toegankelijker digitale informatie, en voor de regels die die
toegankelijkheid moeten garanderen. Niet alleen voor het web, maar ook
voor teksten, geluidsopnamen, tekstberichten,...
OpenStandaarden.be werd de natuurlijke uitvalsbasis voor samenwerking
rond dergelijke acties.

Want wat is het probleem? Schrijf iets op papier, en wanneer je het weer
nodig hebt, lees je het gewoon af. Enkel je ogen nodig.
Maar bewaar, verstuur of lees iets digitaal, en het wordt een stuk
minder eenvoudig. Je hebt sowieso al een computer, een CD-speler,..
nodig. De prijs die je graag betaalt voor digitaal comfort.
Maar ben je er nu? Neen...softwarelaag
...software ondoorzichtig... lock-in...nochtans niet
nodig...jan-met-de-pet onbewust... veranderen

> Waarom is wel duidelijk: in de huidige commerciele ICT wereld maakt men
> te weinig het onderscheid tussen de gegevens waarmee een programma
> werkt, en de software die de verwerking doet. De meeste fabrikanten
> slaan hun gegevens op in bestandsformaten waarvan de structuur en
> implementatie niet gekend zijn, om op die manier hun klanten te
> verplichten om blijvend bij hen software aan te kopen om hun gegevens te
> verwerken.
> In alle andere industrie-takken is het echter al jaren normaal dat er
> normen zijn waaran _elke_ leverancier in die sector zich moet houden, en
> die door allerlei overheden als verplicht na te volgen standaarden
> worden opgelegd. De IT industrie is zover nog niet, met alle gevolgen
> van "user lock in" en gebrek aan uitwisselbaarheid vandien.
 
> > * Wat is het doel van Open Standaarden VZW?
OpenStandaarden.be probeert aan deze scheefgegroeide situatie te verhelpen
> door:
> - informatie ter beschikking te stellen over wat eigenlijk het probleem
>   is, en waarom open standaarden noodzakelijk zijn:
> 	- voor een eerlijke en efficiente markt.
	- recht op je eigen informatie
	-...
> - lobby-werk bij beslissingsnemers, zoals IT verantwoordelijken,
>   overheden en onderwijs-mensen.
> - catalogeren van welke open standaarden er reeds bestaan, met een
>   classificatie van hoe "open" ze zijn.

> > * Hoeveel leden telt de vereniging?
OpenStandaarden.be is vooralsnog vooral een informele groepering, zonder administratieve leden-structuur.
aantal leden mailinglist: Stefan, Sven?
een oproep invoegen tot nieuwe krachten?
vaste kern...

> > * Hoe is de structuur en de werking?
> Voor 99% gebeurt het overleg en de voorbereiding van documenten en
> acties via elektronische weg. Leden zijn voortdurend op hun hoede voor
> symptomen van verkeerd gebruik van bestandsformaten, melden zulke zaken
> in de groep, en een specificieke actie wordt voorbereid.
> De eenvoudigste acties gaan over het gemotiveerd verwittigen van
> webmasters dat ze niet-standaard websites maken, documenten ter
> beschikking stellen die enkel via welbepaalde, gesloten software kunnen
> geraadpleegd worden, of niet toegankelijk zijn voor alle surfers (zoals
> visueel gehandicapten) of op alle computer-platformen.
> Meer ingewikkelde acties gaan over het lobbyen bij politieke partijen en
> IT verantwoordelijken allerhande.
 
> > * Wie is het doelpubliek van open standaarden?
> Al wie beslissingen neemt over welke standaarden er in IT gebruikt
> worden.
Jan-met-de-pet
 
> > * Welke acties plannen jullie? Hoe worden medesurfers op de hoogte gebracht
> > van het belang van open standaarden?
> Zie hoger.
> > * Denken jullie een invloed te kunnen hebben op het beleid van (Belgische)
> > politici en overheden?
voorbeeld: www.programmamatrix.be
> Ja. Er zijn al tientallen gevallen geweest van directe, of meer
> indirecte resultaten. Directe resultaten zijn vooral het aanpassen van
> niet-standaard websites of documenten, op basis van reacties van leden
> van de vereniging. Indirecte resultaten zijn het inlichten en overtuigen
> van beslissingsnemers van het gevaar voor niet-open formaten, en hoe er
> iets aan gedaan kan worden.
> Deze indirecte resultaten zijn de belangrijkste op termijn, maar ook de
> minst zichtbare. En meestal zal de actie van Open Standaarden slechts
> een van de oorzaken zijn van een veranderd IT gedrag; maar elke actie
> telt, zeker omdat Open Standaarden ongebonden is, en een discussie voert
> op basis van rationele argumenten.

Mark 
-- 
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven
Belgium
+32 (0)486/96.17.26
mark at markvdb.be
More information about the Openstandaarden mailing list