[openstandaarden] Fwd:definitief nazicht statuten

Stubbe Wim 789070042 wim.stubbe at b-rail.be
Mon Jan 6 13:58:00 CET 2003


Sebastien Malfait (12/16/2002 11:58):
>
>Geachte Heer,
>
>We hebben nog volgende opmerking bij uw statuten :
>
>- Artikel 2 : Het gerechtelijk arrondissement moet niet vermeld worden.
>
>Van zodra twee personen beslissen om een feitelijke vereniging op te 
>richten, bestaat deze vereniging. Er moeten dus geen wettelijke 
>verplichtingen vervuld worden. Indien de checklist op onze website wordt 
>gevolgd, wordt uw vereniging op een correcte manier als vzw opgericht.
>
>Voor verdere informatie kan u mij steeds telefonisch contacteren.
>
>Met vriendelijke groeten,
>
>
>Sebastien Malfait
>Juridisch medewerker
>
>VSDC vzw
>Noordstraat 9
>8560 Moorsele
>Tel.: + 32 (0)56 41.03.68
>Fax: + 32 (0)56 41.57.74
>
>P.S. Gelieve bij al uw kontakten steeds uw klantnummer te vermelden
>
>
>
-------------- next part --------------

---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.408 / Virus Database: 230 - Release Date: 24/10/2002

-------------- next part --------------
Return-Path: <sebastien.malfait at vsdc.be>
Received: from b-rail.be ([10.2.11.213]) by dnw11gespieem01.msnet.railb.be with ESMTP id tcgc0i70; 16 Dec 2002 12:00:00 +0100
Received: from admatriuem10.b-rail.be (admblockfw03.b-rail.be [10.2.11.214])by b-rail.be (8.12.6/8.12.6) with ESMTP id gBGB0HYU022076for <wim.stubbe at mail.b-rail.be>; Mon, 16 Dec 2002 12:00:17 +0100 (MET)
Received: from durendal.skynet.be (durendal.skynet.be [195.238.3.91])by admatriuem10.b-rail.be (8.12.6/8.12.6) with ESMTP id gBGB0GXh008668for <wim.stubbe at b-rail.be>; Mon, 16 Dec 2002 12:00:17 +0100 (MET)
Received: from vsdc.be ([217.136.171.207])by durendal.skynet.be (8.11.6/8.11.6/Skynet-OUT-2.20) with ESMTP id gBGB0D009201for <wim.stubbe at b-rail.be>; Mon, 16 Dec 2002 12:00:14 +0100 (MET)(envelope-from <sebastien.malfait at vsdc.be>)
Received: from xp-sebastien.vsdc.be [192.168.0.23] by vsdc.be [127.0.0.1]with SMTP (MDaemon.v2.8.7.0.R)for <wim.stubbe at b-rail.be>; Mon, 16 Dec 2002 11:58:37 +0100
Message-Id: <5.2.0.9.2.20021216115754.00b30dc8 at vsdc.be>
X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Version 5.2.0.9
Date: Mon, 16 Dec 2002 11:58:41 +0100
TO: wim.stubbe at b-rail.be
From: Sebastien Malfait <sebastien.malfait at vsdc.be>
Subject: definitief nazicht statuten
Mime-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; x-avg-checked=avg-ok-1A694037; boundary="=======C0A7504======="
X-MDaemon-Deliver-To: wim.stubbe at b-rail.be
X-Return-Path: sebastien.malfait at vsdc.be

--=======C0A7504=======
Content-Type: text/plain; x-avg-checked=avg-ok-1A694037; charset=us-ascii; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<<B1><E118><L30>>
--=======C0A7504=======
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii; x-avg=cert; x-avg-checked=avg-ok-1A694037
Content-Disposition: inline

<<B2><E115><L6>>
--=======C0A7504=======--


More information about the Openstandaarden mailing list