[openstandaarden] [stijn@decursor.be: interview deCURSOR]

Frank Van Damme frank.vandamme at student.kuleuven.ac.be
Mon Jan 6 13:38:01 CET 2003


Enfin, had vanmorgen iets naar Zipkid gemaild, dit is een aangepaste versie 
o.b.v. de reacties van Herman en Wannes. Ik had natuurlijk kunnen weten dat 
er direct mensen in hun pen zouden vliegen :-)


On Sunday 05 January 2003 22:53, Wim Stubbe wrote:
> Hash: SHA1
>
> On Sunday 05 January 2003 02:12, ZipKid wrote:
>
> Was er niemand die de pers te woord wilde staan? Voor wie koudwatervrees
> heeft, ik wil gerust wel meewerken. Een ideale kans om de vuurproef te
> doorstaan. 't Is een goede oefening en het kan voorbereid worden. Je kan
> dus ook niet ter plekke gepakt worden op verkeerde uitspraken.

Ja, ik. Gelukkig is't geen lijst van 50 vragen, want de examens naderen 
weeral. 

> > Goeiedag,
> >
> >
> > Waarschijnlijk kent u deCURSOR wel, een e-zine dat uitgegeven wordt door
> > Planet Internet en meer dan 25.000 lezers telt in Vlaanderen en
> > Nederland. Voor één van onze volgende edities wilden we graag een artikel
> > schrijven over Open Standaarden. Ik heb een paar dagen geleden namelijk
> > opgemerkt dat jullie een heuse VZW geworden zijn. Een ideale gelegenheid
> > om onze lezers te laten kennis maken met jullie groep, zo leek ons.
> >
> > Is er iemand bereid om een paar vragen te beantwoorden? Ik heb onderaan
> > deze mail enkele vragen verzameld. Forward deze mail gerust intern naar
> > de juiste contactpersonen. Antwoorden mogen simpelweg per reply
> > opgestuurd worden.
> >
> > Vriendelijke groeten,
> >
> >
> > Stijn Wuyts,
> > redactie deCURSOR
> >
> >  . stijn at decursor.be
> >  . http://www.decursor.be
> >
> > ----------------------------------------------------------
> >
> > * Wie is met de vereniging gestart en waarom?

Het idee komt, als ik het me goed herinner, van ene Geert Uyterhoeven, in een 
impuls wat te doen aan de slechte inburgering van het "open standaarden" idee 
bij de doorsnee hedendaagse computer-gebruiker en binnen organisaties 
(bedrijven, overheid, onderwijs,...). Vooral het Web leverde (en levert!) dit  
vele frustraties op, aangezien hier prima standaarden voor bestaan maar ze 
zelden correct worden toegepast. Mark Vandenborre heeft het 
initiatief genomen voor de eerste vergaderingen. Van hem komt ook een groot 
deel van de inhoudelijke bijdragen, bijvoorbeeld aan onze website.

> > * Wat is het doel van Open Standaarden VZW?

In de eerste plaats mensen informeren over het nut en gebruik van open 
standaarden. Mensen zien doorgaans het nut niet in van standaardisatie, of 
denken dat ze standaard formaten gebruiken terwijl dat niet zo is. Binnen 
bepaalde takken van de industrie worden bvb gesloten formaten als standaard 
beschouwd (Autocad onder architecten bvb.). Standaardisatie binnen de ICT 
wereld is erbarmelijk slecht in vergelijking met andere industrietakken, waar 
het normaal is dat de geperforeerde pagina's van het éne bedrijf niet in de 
ringmappen van het andere bedrijf passen bij wijze van spreken.

We zijn momenteel ook bezig met het aanleggen van een databank van formaten en 
informatie over hoe ze voldoen aan de criteria waar een open standaard aan 
dient te voldoen.

> > * Hoeveel leden telt de vereniging?
> > * Hoe is de structuur en de werking?

We hebben nog geen officiële ledenlijst. Er bestaat wel eel zekere 
takenverdeling, maar tot noch toe verloopt de samenwerking erg spontaan. 

> > * Wie is het doelpubliek van open standaarden?

In principe iedereen die belang heeft bij het gebruik van open standaarden, 
dus elke computergebruiker.

De belangrijkste doelgroepen zijn het onderwijs (daar zijn veel zieltjes te 
redden) en de overheid, want die kiest in haar communicatie met de burger ook 
niet altijd de "standaard" weg. Het is uiteraard belangrijk dat een overheid 
open standaarden ondersteunt. Volgens de grondwet mag elke burger 
bestuursdocumenten raadplegen, maar wat als dat in een formaat gebeurt waar 
iemand een specifiek stuk software voor nodig heeft? Zulke situaties kunnen in 
onze ogen dus niet!

> > * Welke acties plannen jullie? Hoe worden medesurfers op de hoogte
> > gebracht van het belang van open standaarden?

Momenteel staat er niet veel actie op het programma; er wordt wel hardop 
gedacht aan aanwezigheid op computergerelateerde evenementen. We 
hangen af van mondelinge reclame en van zoekrobots. "Business As Usual" loopt 
uiteraard gewoon door: er is bijvoorbeeld regelmatig communicatie met 
webmasters die (al dan niet bewust) niet-standaard formaten gebruiken of 
niet-standaard websites maken. 
 
> > * Denken jullie een invloed te kunnen hebben op het beleid van
> > (Belgische) politici en overheden?

We hebben al minstens 1 agent in de politieke arena die politici engageert een 
plaatsje in het beleid voor te behouden voor open standaarden. Buiten 
rechtstreekse resultaten (zoals het aanpassen van niet-standaard on-line 
content) hebben politici nu ook meer en meer oren naar onze argumenten.


Frank Van Damme


Correcties/aanvullingen welkom. Ik heb er wat stuff van jullie in verwerkt (de 
reactie van Herman vond ik wel goed maar wat ingewikkeld :-) )

More information about the Openstandaarden mailing list