[openstandaarden] [stijn@decursor.be: interview deCURSOR]

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Mon Jan 6 13:45:05 CET 2003


On Mon, 6 Jan 2003, Frank Van Damme wrote:
> > > * Wie is met de vereniging gestart en waarom?
> 
> Het idee komt, als ik het me goed herinner, van ene Geert Uyterhoeven, in een 

s/Uyterhoeven/Uytterhoeven/, please :-)

> impuls wat te doen aan de slechte inburgering van het "open standaarden" idee 
> bij de doorsnee hedendaagse computer-gebruiker en binnen organisaties 
> (bedrijven, overheid, onderwijs,...). Vooral het Web leverde (en levert!) dit  
> vele frustraties op, aangezien hier prima standaarden voor bestaan maar ze 
> zelden correct worden toegepast. Mark Vandenborre heeft het 

Cfr.
http://groups.google.com/groups?selm=Pine.GSO.4.21.0203271254070.9224-100000%40vervain.sonytel.be&output=gplain

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							    -- Linus Torvalds
More information about the Openstandaarden mailing list