[openstandaarden] [stijn@decursor.be: interview deCURSOR]

Frank Van Damme frank.vandamme at student.kuleuven.ac.be
Mon Jan 6 15:59:30 CET 2003


On Monday 06 January 2003 13:45, Geert Uytterhoeven wrote:
> On Mon, 6 Jan 2003, Frank Van Damme wrote:
> > > > * Wie is met de vereniging gestart en waarom?
> >
> > Het idee komt, als ik het me goed herinner, van ene Geert Uyterhoeven, in
> > een
>
> s/Uyterhoeven/Uytterhoeven/, please :-)

Ah, vandaar dat ik het originele bericht niet terug vond ;-)

> Cfr.
> http://groups.google.com/groups?selm=Pine.GSO.4.21.0203271254070.9224-10000
>0%40vervain.sonytel.be&output=gplain

Frank Van DammeMore information about the Openstandaarden mailing list