[openstandaarden] een belangrijke stap voor Open Source aan de Vlaamse overheden

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Mon Jan 13 08:00:58 CET 2003


On Mon, Jan 13, 2003 at 12:38:11AM +0100, Mattias Campe wrote:
> Mss toch goed om bij vergaderingen duidelijk het verschil aan te snijden 
> tussen Open Source Software en Open Standaarden. Heel wat mensen hun 
> neusvleugels beginnen te trillen als ze de 4 letters o p e n horen. Ze 
> verwarren dat direct met "alles moet gratis zijn", wat in hun ogen niet 
> kan en "*alles* moet vrijgegeven worden", wat ook niet kan in hun ogen.
> 
> Meestal volgt daarop een vgl. dat niemand verwacht dat Coca-Cola zijn 
> recept vrijheeft en één of ander biermerk ook al niet. Verwarring alom 
> dus. Meestal vergeten ze dan bv. wel te vermelden dat heel wat 
> bierflesjes perfect dezelfde vorm hebben, enkel de inhoud en de 
> plakkertjes verschillen... heck, je kan een bierflesje eigenlijk een 
> open standaard noemen ;)

Mag ik je erop wijzen dat we ons nog steeds profileren in de ICT-markt en
niet verder? Ik weet dat je bovenstaande als voorbeeld bedoelt, maar probeer
eerder software-voorbeelden uit te brengen.

Ikzelf kan op dit vlak geen voorbeelden brengen. Dit heeft uiteraard te maken
met persoonlijke overtuiging, maar toch...

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
	Fighting for peace is like fucking for virginity.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030113/2f78e605/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list