[openstandaarden] een belangrijke stap voor Open Source aan de Vlaamse overheden

Mattias Campe mattias.campe at rug.ac.be
Mon Jan 13 00:38:11 CET 2003


Geert De Maerschalck heeft geschreven:
> Mattias,
> 
> Dat zijn natuurlijk de discussies die we gaan voeren in de V-ICT-OR
> werkgroep!  Zelf moet ik ook nog veel leren in dit verband, en dat doe ik
> via deze mailing lists en via de werkgroep van V-ICT-OR.  Deze werkgroep
> heet voorlopig 'werkgroep vrije software', maar in de installatievergadering
> van 22 januari e.k. gaan we een geschikte naam kiezen.

Mss toch goed om bij vergaderingen duidelijk het verschil aan te snijden 
tussen Open Source Software en Open Standaarden. Heel wat mensen hun 
neusvleugels beginnen te trillen als ze de 4 letters o p e n horen. Ze 
verwarren dat direct met "alles moet gratis zijn", wat in hun ogen niet 
kan en "*alles* moet vrijgegeven worden", wat ook niet kan in hun ogen.

Meestal volgt daarop een vgl. dat niemand verwacht dat Coca-Cola zijn 
recept vrijheeft en één of ander biermerk ook al niet. Verwarring alom 
dus. Meestal vergeten ze dan bv. wel te vermelden dat heel wat 
bierflesjes perfect dezelfde vorm hebben, enkel de inhoud en de 
plakkertjes verschillen... heck, je kan een bierflesje eigenlijk een 
open standaard noemen ;)

> Geert
> 
> 
>>-----Oorspronkelijk bericht-----
>>Van: owner-openstandaarden at lugwv.be
>>[mailto:owner-openstandaarden at lugwv.be]namens Mattias Campe
>>Verzonden: vrijdag 10 januari 2003 16:54
>>Aan: openstandaarden at openstandaarden.be
>>Onderwerp: Re: [openstandaarden] een belangrijke stap voor Open Source
>>aan de Vlaamse overheden
>>
>>
>>Geert De Maerschalck heeft geschreven:
>>[...] Het belangrijkste doel van V-ICT-OR
>>
>>>is een grote bijdrage leveren aan een betere en goedkopere
>>
>>dienstverlening
>>
>>>van die lokale besturen, en dat kan volgens mij door meer en
>>
>>meer over te
>>
>>>schakelen naar Open Source software.
>>
>>Om ffkes ietwat te kommaneuken ;):
>>Je bedoelt waarschijnlijk "Open Source Software... gebaseerd op Open
>>Standaarden". Want uiteindelijk kun je 200% van je inspanning stoppen in
>>het implementeren van een kloon van Microsoft Word, dat programma
>>volledig Open Source maken, maar als puntje bij paaltje komt eigenlijk
>>nog steeds af te hangen van de *willekeur* van 1 bedrijf (merk wel op
>>dat je zelfs bij open standaarden sowieso zal afhangen van een
>>*evoluerende* specificatie, maar wellicht dan zonder die *willekeur*).
>>
>>Of, om het meer specifiek te maken: elk van die lokale besturen die
>>V-ICT-OR sympatiseren kun je overtuigen om OpenOffice.org gebruiken,
>>maar je laat ze enkel opslaan in het .doc, .xls en .ppt formaat.
>>Misschien is dan zelfs beter om Open Source links te laten liggen, het
>>gesloten StarOffice te gebruiken (bv. met support), maar wel op te slaan
>>in het open OOo-formaat.
>>
>>mvg
>>Mattias
>>
>>

More information about the Openstandaarden mailing list