[openstandaarden] een belangrijke stap voor Open Source aan de Vlaamse overheden

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Mon Jan 13 13:39:47 CET 2003


On Mon, Jan 13, 2003 at 10:38:08AM +0100, Geert Uytterhoeven wrote:
[...]
> > > Mag ik je erop wijzen dat we ons nog steeds profileren in de ICT-markt en
> > > niet verder? Ik weet dat je bovenstaande als voorbeeld bedoelt, maar
> > > probeer eerder software-voorbeelden uit te brengen.
[...]
> TCP/IP is daarvan een prachtig voorbeeld voor software, zowel wat open
> standaarden als wat open source betreft. Er bestonden al
> propriëtaire protocollen voor netwerken (Microsoft, DEC, IBM, ...), en zelfs
> officiële standaarden (OSI), maar toch heeft TCP/IP gewonnen, omdat (a) het
> een open formaat/standaard was en (b) er een open source
> referentie-implementatie (BSD) voor bestond.

Eigenlijk was mijn vraag om een voorbeeld te geven van een software-zaak waar
mensen niet verwachten (of hopen) dat de broncode vrij gegeven wordt (cf. het
recept van Coca-Cola). 

Mvg,
	Sven Vermeulen


-- 
	Fighting for peace is like fucking for virginity.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030113/8a2022fd/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list