[openstandaarden] www.sabam.be

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Mon Jan 13 18:14:54 CET 2003


Gegroet,

On Mon, 13 Jan 2003, Frank Van Damme wrote:
> > Anyway, Konqueror kon het niet aan (over Safari geen details ;-) en Opera 6
> > weigerde ook dienst. Geen probleem echter bij Opera 7 en Mozilla.
> NOOT: voor degenen die niet weten waarover Andy het heeft, Safari is de nieuwe
> browser van Apple, die gebaseerd is op Khtml, de rendering engine van KDE en
> Konqueror. Ze hebben ten andere een serieuze bijdrage aan dat project
> geleverd.

Maar blijkbaar niet in source-code. Safari is (op de hoofdsite van apple)
enkel 'binary-only' te downloaden.


Cheerio! Kr. Bonne.
More information about the Openstandaarden mailing list