[openstandaarden] een belangrijke stap voor Open Source aan de Vlaamse overheden

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Tue Jan 14 08:28:39 CET 2003


On Mon, Jan 13, 2003 at 07:14:20PM +0100, Mattias Campe wrote:
> Sorry, maar ik kan niet meer volgen(?). Ik ga akkoord dat 
> OpenStandaarden niets te zien heeft met da naam die een softwarebedrijf 
> aan zijn product geeft. Maar OpenStandaarden heeft toch wel te zien met 
> het feit dat een bepaalde brief enkel met "WOORD" gelezen kan worden, 
> net omdat het gaat om een gesloten standaard. Als die brief immers een 
> open standaard was, dan kon ik het mss lezen met mijn voorkeur: met een 
> veel lichter "bril" LETTER. Maar nu ben ik waarschijnlijk de metafoor 
> heel ver aan het drijven ;)

Als je de nadruk legt op het feit dat dat programma gesloten formaten
gebruikt, dan heb je gelijk. Als je het nadruk legt op de naam van het
programma (wat ik denk dat je doet aangezien het in HOOFDLETTERS staat en
tussen "QUOTES") dan heb je geen gelijk.

Gebruik misschien programma X en programma Y... dat is neutraler.

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
	Fighting for peace is like fucking for virginity.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030114/be819242/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list