[openstandaarden] [stijn@decursor.be: interview deCURSOR]

Frank Van Damme frank.vandamme at student.kuleuven.ac.be
Thu Jan 16 23:58:40 CET 2003


On Monday 06 January 2003 13:38, Frank Van Damme wrote:
> Enfin, had vanmorgen iets naar Zipkid gemaild, dit is een aangepaste
> versie o.b.v. de reacties van Herman en Wannes. Ik had natuurlijk kunnen
> weten dat er direct mensen in hun pen zouden vliegen :-)

Goed we nemen de draad weer op. Volgens mij zit het belangrijkste wat hier 
gezegd is er in. Als er nog wat is dat er per se in moet komen zeg het dan, 
anders pomp ik het de draad door :-)

> > > * Wie is met de vereniging gestart en waarom?

Het idee komt van Geert Uyterhoeven (het originele bericht staat op usenet: 
http://groups.google.com/groups?th=d2292acf6c8a6386.) Mark Vandenborre 
heeft het initiatief genomen voor de eerste vergaderingen. Van hem komt ook 
een  groot deel van de inhoudelijke bijdragen, bijvoorbeeld aan onze 
website.

Het idee was wat te doen aan de slechte inburgering van het "open
standaarden" idee bij de doorsnee hedendaagse computer-gebruiker en
binnen organisaties (bedrijven, overheid, onderwijs,...). Vooral het Web
leverde (en levert!) dit vele frustraties op, aangezien hier prima
standaarden voor bestaan maar ze zelden correct worden toegepast. Mensen 
denken over het algemeen dat ze met een computer "gesteld zijn" en dat de 
rest (communiceren met andere mensen,... ) vanzelf verloopt, terwijl daar 
toch strikte conventies nodig zijn. Een gebrek aan besef hierover bij de 
gebruiker leidt er dus toe dat hij zich ook gemakkelijk laat "strikken" en 
non-standaarden gaat gebruiken. 

Tot dusver waren er vele individuele reacties op het overtreden van 
standaarden,  maar geen aanspreekbare groep mensen die zich er op een 
georganiseerde manier mee bezig hielden. 
 

> > > * Wat is het doel van Open Standaarden VZW?

In de eerste plaats mensen informeren over het nut en gebruik van open
standaarden. Zo zijn we momenteel bezig met het aanleggen van een databank 
van formaten en informatie over hoe ze voldoen aan de criteria waar een 
open standaard aan dient te voldoen. 

Mensen zien doorgaans het nut niet in van standaardisatie,
of denken dat ze standaard formaten gebruiken terwijl dat niet zo is.
Binnen bepaalde takken van de industrie worden bvb gesloten formaten als
standaard beschouwd (Autocad onder architecten bvb.). In vergelijking met 
andere industrietakken is standaardisatie binnen de IT wereld erbarmelijk 
slecht, waar het normaal is dat de geperforeerde pagina's van
het éne bedrijf niet in de ringmappen van het andere bedrijf passen bij
wijze van spreken. Men maakt te weinig het onderscheid tussen de gegevens 
waarmee een programma werkt, en de software die de verwerking doet. De 
meeste softwareproducenten slaan gegevens op in bestandsformaten waarvan de 
structuur en implementatie niet gekend zijn, om op die manier hun klanten 
te verplichten om blijvend bij hen software aan te kopen om hun gegevens te 
verwerken. 

> > > * Hoeveel leden telt de vereniging?
> > > * Hoe is de structuur en de werking?

We hebben nog geen officiële ledenlijst. Er bestaat wel een zekere
taakverdeling, maar tot noch toe verloopt de samenwerking erg spontaan. Er 
zijn bijvoorbeeld veel concrete acties naar webmasters toe. We verwittigen 
sommigen dat ze niet-standaard websites maken, documenten ter
beschikking stellen die enkel via welbepaalde, gesloten software kunnen
geraadpleegd worden, of niet toegankelijk zijn voor alle surfers (zoals
visueel gehandicapten) of op alle computer-platformen. 

> > > * Wie is het doelpubliek van open standaarden?

In principe iedereen die belang heeft bij het gebruik van open
standaarden, dus elke computergebruiker.

De belangrijkste doelgroepen zijn het onderwijs (daar zijn veel zieltjes
te redden) en de overheid. We willen invloed uitoefenen op 
"beslissingsnemers", zoals IT verantwoordelijken, overheden en 
onderwijs-mensen.  Het is uiteraard belangrijk
dat een overheid open standaarden ondersteunt. Toch kiest die in haar 
communicatie met de burger ook niet altijd de "standaard" weg. Volgens de 
grondwet mag elke burger bestuursdocumenten raadplegen, maar wat als dat in 
een formaat gebeurt waar iemand een specifiek stuk software voor nodig 
heeft? Zulke situaties kunnen in onze ogen dus niet!


> > > * Welke acties plannen jullie? Hoe worden medesurfers op de hoogte
> > > gebracht van het belang van open standaarden?

Momenteel staat er niet veel actie op het programma; er wordt wel hardop
gedacht aan aanwezigheid op computergerelateerde evenementen. We
hangen af van mondelinge reclame en van zoekrobots. "Business As Usual"
loopt uiteraard gewoon door: er is bijvoorbeeld regelmatig communicatie
met webmasters die (al dan niet bewust) niet-standaard formaten gebruiken
of niet-standaard websites maken.

> > > * Denken jullie een invloed te kunnen hebben op het beleid van
> > > (Belgische) politici en overheden?

We hebben al minstens 1 agent in de politieke arena die politici
engageert een plaatsje in het beleid voor te behouden voor open
standaarden. Buiten rechtstreekse resultaten (zoals het aanpassen van
niet-standaard on-line content) hebben politici nu ook meer en meer oren
naar onze argumenten. Via deze weg hopen we op termijn een verschil te 
maken.

Frank Van Damme
Met dank aan Herman Bruyninckx, Marc Vanden Borre, Wannes Schoenen e.a.
More information about the Openstandaarden mailing list