[openstandaarden] [stijn@decursor.be: interview deCURSOR]

Tinne Van der Straeten tinne.vanderstraeten at pi.be
Fri Jan 17 00:05:03 CET 2003


> We hebben al minstens 1 agent in de politieke arena die politici
> engageert een plaatsje in het beleid voor te behouden voor open
> standaarden. Buiten rechtstreekse resultaten (zoals het aanpassen van
> niet-standaard on-line content) hebben politici nu ook meer en meer 
> oren
> naar onze argumenten. Via deze weg hopen we op termijn een verschil te
> maken.
>

Ter info: ook Agalev heeft een parlementair die (zelf) de materie zeer 
goed beheerst, die in een voormalig leven zelfs ICT-journalist was: 
Peter Vanhoutte.  Peter Vanhoutte zit in het federale parlement, en was 
mede-ondertekenaar van het wetsvoorstel terzake (dat door de VLD 
vakkundig is vastgereden in commissies allerhande).  In de Vlaamse Raad 
heeft de SP.a Jan Van Duppen (met spin doctor Onno).  Daarnaast drukt 
Jong Agalev voldoende druk uit op Agalev om open standaarden op de 
agenda te houden (in navolging van Peter Vanhoutte)
Niet vergeten ook dat Agalev een directe lijn heeft met GroenLinks!

groeten
Tinne

ps voor Onno: ook Pascal Dufour, agalev schepen in Elsene, is bevoegd 
voor informatica, en naar ik weet, niet ongevoelig voor open 
standaarden.
More information about the Openstandaarden mailing list