[openstandaarden] [stijn@decursor.be: interview deCURSOR]

Onno Timmerman onno.timmerman at uwmening.be
Fri Jan 17 09:39:46 CET 2003


Tinne Van der Straeten wrote:

>
>> We hebben al minstens 1 agent in de politieke arena die politici
>> engageert een plaatsje in het beleid voor te behouden voor open
>> standaarden. Buiten rechtstreekse resultaten (zoals het aanpassen van
>> niet-standaard on-line content) hebben politici nu ook meer en meer oren
>> naar onze argumenten. Via deze weg hopen we op termijn een verschil te
>> maken.
>>
Ik ben vooralsnog niet een spin docter maar wel iemand van de 
studiedienst die de parlementairen warm tracht te maken, houden van sp.a.

Onno

>
> Ter info: ook Agalev heeft een parlementair die (zelf) de materie zeer 
> goed beheerst, die in een voormalig leven zelfs ICT-journalist was: 
> Peter Vanhoutte.  Peter Vanhoutte zit in het federale parlement, en 
> was mede-ondertekenaar van het wetsvoorstel terzake (dat door de VLD 
> vakkundig is vastgereden in commissies allerhande).  In de Vlaamse 
> Raad heeft de SP.a Jan Van Duppen (met spin doctor Onno).  Daarnaast 
> drukt Jong Agalev voldoende druk uit op Agalev om open standaarden op 
> de agenda te houden (in navolging van Peter Vanhoutte)
> Niet vergeten ook dat Agalev een directe lijn heeft met GroenLinks!
>
> groeten
> Tinne
>
> ps voor Onno: ook Pascal Dufour, agalev schepen in Elsene, is bevoegd 
> voor informatica, en naar ik weet, niet ongevoelig voor open standaarden.
>
>
>

More information about the Openstandaarden mailing list