[openstandaarden] .net

Kurt Roeckx Q at ping.be
Thu Jan 30 23:40:24 CET 2003


On Thu, Jan 30, 2003 at 10:38:31PM +0100, Andy Goossens wrote:
> 
> Ik heb geen HTML mail gezien, en toch gebruik ik geen mail client die allerlei 
> rare encoderingen verstaat. Mijn KMail kan HTML mails tonen, maar standaard 
> staat die optie uit (al een geluk) en krijg je de HTML tags te zien tussen de 
> tekst.
> 
> De voorgaande mail was een "multi-part message". Je mail client zou die delen 
> moeten tonen die het verstaat. Hieronder de "part headers":

Het was geen multi-part.

Een deel van de headers:

Received: from smtp31.wxs.nl ([195.121.5.191]) by PIBEEX01.planetbe.local with Microsoft SMTPSVC(5.0.2195.5329); Thu, 30 Jan 2003 15:42:43 +0100
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/html;
    charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Received: from vmx.planetinternet.be ([194.119.232.45]) by smtp31.wxs.nl with Microsoft SMTPSVC(5.0.2195.5329); Thu, 30 Jan 2003 15:42:43 +0100
Received: from vmx.planetinternet.be ([194.119.232.45]) by smtp31.wxs.nl with Microsoft SMTPSVC(5.0.2195.5329); Thu, 30 Jan 2003 15:42:43 +0100
Received: from x-wing.planetinternet.be (mx1.planetinternet.be [194.119.232.47]) by vmx.planetinternet.be (8.12.6/8.12.6) with ESMTP id h0UEjUrw007352 for <Q at ping.be>; Thu, 30 Jan 2003 15:45:30 +0100 (MET)
Received: from tux.zipkid.com ([212.123.18.62]) by x-wing.planetinternet.be (8.12.3/8.12.3) with ESMTP id h0UEj9Y5029918 for <Q at ping.be>; Thu, 30 Jan 2003 15:45:09 +0100
[...]
X-MimeOLE: Produced By Microsoft Exchange V6.0.6249.0
x-originalarrivaltime: 30 Jan 2003 14:42:10.0775 (UTC) FILETIME=[C5594E70:01C2C86D]


Vind je het ook zo verdacht dat de Content-Type in het midden van
de received headers staan?

Ik heb geen multi-part, geen attachments, wel nog deze headers:
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:

Ps: Het is niet de eerste keer dat ik weet dat exchange (van pi)
zomaar emails veranderd. Ik heb het bv op al de bounce messages
die postfix stuurt ook. Zelfs de From/To worden dan zomaar
aangepast, en maakt van iets duidelijk leesbaar iets onleesbaar.


Kurt
More information about the Openstandaarden mailing list