[openstandaarden] het regeerakkoord en de Europese politiek

David GLAUDE dglaudemailing at gmx.net
Wed Jul 23 11:51:51 CEST 2003


Great. ;-)

Dieter Van Uytvanck wrote:

> Geachte mevrouw de minister,
> Geachte eerste minister,
> Geachte leden van het Europees parlement,

-- 
Don't let the computer/expert control the election
Information for Belgium in french: http://www.poureva.be/
More information about the Openstandaarden mailing list