[openstandaarden] html van powerpoint 9

Wouter Vanden Hove wouter.vanden.hove at pandora.be
Wed Jul 23 05:46:29 CEST 2003


Ik bezoek een site waarbij gewaarschuwd wordt dat
"This presentation was optimized for more recent versions of Microsoft
Internet Explorer."
http://www.downes.ca/files/one_standard_files/error.htm

Deze html-pagina's zijn afkomstig van PowerPoint 9.
Er is helemaal niets te zien van de presentatie [Mozilla 1.4]
Is dit afhankelijk van bepaalde instellingen in PowerPoint?
Of is dit altijd zo?Wouter
http://www.opencursus.be
http://textbook.wikipedia.org

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030723/684806ac/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list