[openstandaarden] 'postjes'

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Sat Jun 7 02:18:12 CEST 2003


Ieps,

Net hoorde ik op het laatavondjournaal (toch fijn, zo'n herhalingen) dat
de VLD net 2 nieuwe ministers aangesteld heeft, waaronder mevrouw
Patricia Ceysens. Haar bevoegdheden zouden onder andere 'E-Government'
inhouden.

Ik stel voor dat we deze mevrouw op de hoogte brengen van ons bestaan,
en de valkuilen die er zijn op het terrein. Met een beetje geluk krijgen
we ze zo ver dat ze het gebruik van gesloten formaten actief zal
bestrijden :-)

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"An expert can usually spot the difference between a fake charge and a
full one, but there are plenty of dead experts." 
  -- National Geographic Channel, in a documentary about large African beasts.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030607/275cfc21/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list