[openstandaarden] 'postjes'

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Sat Jun 7 10:02:44 CEST 2003


On Sat, Jun 07, 2003 at 08:49:01AM +0200, Herman Bruyninckx wrote:
> On Sat, 7 Jun 2003, Wouter Verhelst wrote:
> 
> > Net hoorde ik op het laatavondjournaal (toch fijn, zo'n herhalingen) dat
> > de VLD net 2 nieuwe ministers aangesteld heeft, waaronder mevrouw
> > Patricia Ceysens. Haar bevoegdheden zouden onder andere 'E-Government'
> > inhouden.
> Heb je daar ergens meer concrete informatie over?

Neen. Althans nu niet meer, het nieuws wordt niet meer herhaald :-)

Het zou gaan om de vlaamse regering; de Minister-President (Patrick
Dewael) wordt vervangen (hij gaat naar de Federale regering) door Bart
Somers. Met hem verdwijnen ook twee andere VLD-ministers; één daarvan
wordt vervangen door Patricia Ceysens, die totnogtoe in het Vlaams
Parlement zetelde.

Ik kan daar echter geen informatie over vinden, noch op de website van
de Vlaamse Regering, noch op de portalsite www.vlaanderen.be (op deze
laatste staan Mieke Vogels en Vera Dua zelfs nog aangegeven als
Ministers, terwijl die al een paar weken geleden vervangen zijn)

> > Ik stel voor dat we deze mevrouw op de hoogte brengen van ons bestaan,
> > en de valkuilen die er zijn op het terrein. Met een beetje geluk krijgen
> > we ze zo ver dat ze het gebruik van gesloten formaten actief zal
> > bestrijden :-)
> > 
> Patricia is al jaren gemeenteraadslid in Leuven, dus kan ik haar in
> haar eigen biotoop eens proberen te spreken...

Ah, prachtig. Da's misschien nog beter.

> En op haar webpagina
> <http://www2.patriciaceysens.be/032.htm> zijn wel enige
> aanknopingspunten voor open standaarden en tegen patenten te vinden
> :-)

Oh, kijk eens aan. Ik had nog nooit van de mevrouw gehoord, maar haar
website laat wel duidelijk blijken dat ze haar weg kent in de wereld van
Software. En hoewel ik het woord 'patent' niet zie staan, zie ik
inderdaad wel de mogelijkheid om haar van de noodzaak te overtuigen.

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"An expert can usually spot the difference between a fake charge and a
full one, but there are plenty of dead experts." 
  -- National Geographic Channel, in a documentary about large African beasts.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030607/ff2524c5/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list