Re(2): [openstandaarden] patenten en unizo

Stubbe Wim 789070042 wim.stubbe at b-rail.be
Wed Jun 11 13:22:00 CEST 2003


frank goossens:
na telefoon met christine faes een nieuwe stand van zaken:
* unizo vergaderde met ondernemers, hun oorspronkelijk standpunt (tegen 
sw-patenten) werd bevestigd
* ze werken aan officiele verklaring (brief) die ze ons zullen bezorgen
* mevr. faes bespreekt met kris peeters hoe ze hiermee naar de leden van 
de comissie justitie/ ep zullen stappen en of unizo hier eventueel samen 
met openstandaarden naar buiten kan treden.

Prachtig ;-)

tot de volgende..
frank


-- 
http://belgonet.be/frank/

On Fri, 6 Jun 2003, frank goossens wrote:

> morgend lijst;
> stand van zaken: vergadering met ondernemers (zie hieronder) is uitgesteld 
> tot volgende week dinsdag.
> 
> heb mevr faes ondertussen een mail bezorgd met een overzicht van 
> argumenten tegen softwarepatenten vanuit het standpunt van kmo's en een 
> paar belangrijke links (eurolinux, ffii.org, ..). ze ging die info zeker 
> als basis van verdere discussie gebruiken.
> 
> volgende week meer..
> 
> frank

More information about the Openstandaarden mailing list