[openstandaarden] patenten en unizo

Onno Timmerman onno.timmerman at s-p-a.be
Wed Jun 11 13:30:49 CEST 2003


Stubbe Wim 789070042 wrote:

>frank goossens:
>na telefoon met christine faes een nieuwe stand van zaken:
>* unizo vergaderde met ondernemers, hun oorspronkelijk standpunt (tegen 
>sw-patenten) werd bevestigd
>* ze werken aan officiele verklaring (brief) die ze ons zullen bezorgen
>* mevr. faes bespreekt met kris peeters hoe ze hiermee naar de leden van 
>de comissie justitie/ ep zullen stappen en of unizo hier eventueel samen 
>met openstandaarden naar buiten kan treden.
>
>Prachtig ;-)
>
>tot de volgende..
>frank
>
>
>  
>
En dat allemaal omdat ze oorspronkelijk een tekst van Richard stallman 
hebben gelezen.

Onno
More information about the Openstandaarden mailing list