[openstandaarden] Re: softwarepatenten in de EU

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Sat Jun 14 17:34:09 CEST 2003


On Sat, Jun 14, 2003 at 05:11:55PM +0200, Wim Stubbe wrote:
> > Ik zou het niet te veel op de triviale patenten willen spelen want dan
> > komt de tegenpartij steeds af dat er natuurlijk wel kaf tussen het
> > koren zit maar dat dit hun redenering niet ontkracht - "de rechter zal
> > de ongepaste patenten wel uit halen".
> 
> 
> Als je het geld hebt om een rechtzaak te betalen. Als KMO mag je er zeker van 
> zijn dat je een procedureslag met een groot softwarebedrijf (oracle, MS, 
> ADOBE, Sun, ...) in theorie wel kan halen, maar failliet zal gaan voor het 
> zover komt.
> 
> Een licentie toch maar betalen, hoewel het niet terecht is, is dan de enige 
> mogelijkheid. En dat geld had je toch wel beter kunnen gebruiken om je 
> innovatieve ideën verder uit te werken, niet?

Goed, ik heb nog een link opgenomen naar triviale swpat:
http://swpat.ffii.org/patents/samples/index.en.html

Als hij met mijn tegenargument komt, weet ik wat te zeggen :-)

Btw, volgens de FFII-site zijn er 20k tot 30k softpat. in de EU, ik
hou het voor de veiligheid maar op 20k.

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Teken tegen softwarepatenten in de EU! --> http://petition.eurolinux.org/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030614/03883c24/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list