[openstandaarden] softwarepatenten: stemming op 30 juni!

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Fri Jun 20 16:49:24 CEST 2003


Hallo allemaal,

op
http://www3.europarl.eu.int/ap-cgi/chargeur.pl?APP=IRIS+PRG=REPRIEF+FILE=REPRIEF+SESSION=JUL|03+DAY=1+SES=ALL+LG=FR+BACK=NONE
is te lezen dat de plenaire stemming over softwarepatenten op 30 juni
zal doorgaan. Ik weet niet hoe "definitief" dit precies is, maar te
zien aan de reacties op de FFII-mailinglist lijkt het redelijk vast te liggen.

Wat moeten/kunnen we nog doen tegen die tijd?

- Zijn er nog partijen over de streep te trekken? Als ik het wat goed
begrijp gaan volgende tegen stemmen:

* SP.A
* CD&V
* Agalev
* Lib. Appel (niet 100% zeker)

Het VLD-standpunt ken ik officieel niet, maar ik neem aan dat die voor
zijn? Weet dat iemand met zekerheid?

Blijven over:
* de Franstalige partijen (David, do you know which of the
French-speeking Belgian parties are going to vote against swpat?)

* het Vlaams Blok (Heeft die nog niemand benaderd? Wil ik desnoods wel
proberen, elke stem tegen zal welkom zijn.)

- Heeft er iemand een idee van of het zou helpen om (zoals op
be.comp.os.linux voorgesteld) proberen om via Dehaene de EVP te
beïnvloeden? Zou dat nog haalbaar zijn? (De PSE lijkt me minder
haalbaar wegens sterke interne verdeeldheid.)

- Zijn ze nu bij Unizo in slaap gevallen? Hun persbericht zou absoluut
volgende week verspreid moeten kunnen worden - anders is het
definitief te laat.

- Te zien aan de reacties op BCOL, lijkt het me wel haalbaar om een
ludieke actie aan het Europees parlement op te zetten. Iets in de zin
van "softwarepatenten? over mijn lijk!" en dan daar "zwaar verminkt"
daar gaan liggen bij de ingang of zo. Het hangt er natuurlijk ook van
af waar het parlement zit (Brussel? Straatsburg?) volgende week.

Groeten,

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Teken tegen softwarepatenten in de EU! --> http://petition.eurolinux.org/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030620/2322ee82/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list