[openstandaarden] emailadressen EU-parlementsleden

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Sun Jun 22 21:01:03 CEST 2003


On Sun, Jun 22, 2003 at 07:00:54PM +0200, Dieter Van Uytvanck wrote:
> Voor wie nog wil mailen naar de EU-ers, gewoon xxx at europarl.eu.int
> gebruiken. Je doet er best ook de assistenten bij:
> xxx-assistant at europarl.eu.int

Hoe kan ik dat het beste doen? Één niet-gepersonaliseerde mail met alle
onderstaande parlementariërs in Cc, of een hoop gepersonaliseerde[1]
mails naar allemaal apart?

[...lijst snipped...]

[1] 'gepersonaliseerd' als in 'met "Geachte heer foo"' bovenaan, en 'het
juiste' mailadres, maar voor de rest wel allemaal hetzelfde...

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"An expert can usually spot the difference between a fake charge and a
full one, but there are plenty of dead experts." 
  -- National Geographic Channel, in a documentary about large African beasts.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030622/bd4ec98c/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list