[openstandaarden] emailadressen EU-parlementsleden

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Sun Jun 22 21:30:33 CEST 2003


On Sun, Jun 22, 2003 at 09:01:03PM +0200, Wouter Verhelst wrote:
> On Sun, Jun 22, 2003 at 07:00:54PM +0200, Dieter Van Uytvanck wrote:
> > Voor wie nog wil mailen naar de EU-ers, gewoon xxx at europarl.eu.int
> > gebruiken. Je doet er best ook de assistenten bij:
> > xxx-assistant at europarl.eu.int
> 
> Hoe kan ik dat het beste doen? Één niet-gepersonaliseerde mail met alle
> onderstaande parlementariërs in Cc, of een hoop gepersonaliseerde[1]
> mails naar allemaal apart?

Ik denk dat het allemaal niet zoveel uitmaakt, hoewel het me wel een
goed idee lijkt om het ten meeste 'per partij' te doen. De aanspreking
lijkt me niet echt relevant: _veel_ belangrijker is om achteraf nog
eens te bellen. De ervaring leert dat ze die mails immers vaak niet
of met een half oog lezen. En dan zijn ze tenminste geconfronteerd met
interesse vanaf de basis.

Groeten,

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Teken tegen softwarepatenten in de EU! --> http://petition.eurolinux.org/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030622/9acc7fe8/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list