[openstandaarden] emailadressen EU-parlementsleden

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Mon Jun 23 02:23:37 CEST 2003


On Sun, Jun 22, 2003 at 09:30:33PM +0200, Dieter Van Uytvanck wrote:
> On Sun, Jun 22, 2003 at 09:01:03PM +0200, Wouter Verhelst wrote:
> > On Sun, Jun 22, 2003 at 07:00:54PM +0200, Dieter Van Uytvanck wrote:
> > > Voor wie nog wil mailen naar de EU-ers, gewoon xxx at europarl.eu.int
> > > gebruiken. Je doet er best ook de assistenten bij:
> > > xxx-assistant at europarl.eu.int
> > 
> > Hoe kan ik dat het beste doen? Één niet-gepersonaliseerde mail met alle
> > onderstaande parlementariërs in Cc, of een hoop gepersonaliseerde[1]
> > mails naar allemaal apart?
> 
> Ik denk dat het allemaal niet zoveel uitmaakt, hoewel het me wel een
> goed idee lijkt om het ten meeste 'per partij' te doen. De aanspreking
> lijkt me niet echt relevant: _veel_ belangrijker is om achteraf nog
> eens te bellen. De ervaring leert dat ze die mails immers vaak niet
> of met een half oog lezen. En dan zijn ze tenminste geconfronteerd met
> interesse vanaf de basis.

Nog één vraag: Kan je me zeggen welke van de vermelde parlementariërs
Vlaams zijn, en welke Waals, of me een site geven waar ik dat zelf kan
nakijken?

Mijn Frans is niet zo goed, vandaar dat mijn bericht enkelstalig Vlaams
is... of zouden de Waalse parlementariërs een Nederlandstalig bericht
niet zo erg vinden?

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"An expert can usually spot the difference between a fake charge and a
full one, but there are plenty of dead experts." 
  -- National Geographic Channel, in a documentary about large African beasts.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030623/6613ea08/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list