[openstandaarden] CDA antwoord

Onno Timmerman onno.timmerman at s-p-a.be
Wed Jun 25 22:17:57 CEST 2003


Jan Veldeman wrote:

>Onno Timmerman wrote:
>
>[...]
>  
>
>>Om de richtlijn is veel te doen, daar ben ik me terdege van bewust. Het 
>>moet echter niet worden vergeten dat deze richtlijn in feite geen grote 
>>noviteit is. De richtlijn tracht een gedeelte van de praktijk die reeds 
>>lange tijd gaande is bij het Europees Octrooibureau (EOB, alwaar 15% van 
>>de aanvragen betrekking heeft op in computers geimplementeerde 
>>uitvindingen) te integreren in EU wetgeving. De richtlijn beoogt een 
>>gelijke basis te bereiken waarop in de Europese Unie octrooien voor 
>>software worden verstrekt.
>>    
>>
>
>hmm, als we zijn redenering doortrekken naar een ander gebied, moeten we
>dus ook de snelheidsbeperkingen opheven x% van de mensen te snel rijdt
>
>omdat een wet met regelmaat overtreden wordt, moet die toch niet direct
>afgeschaft worden (verbod op software octrooien)?
>
>dit vind ik toch echt geen argument
>
>Groeten,
>Jan
>
>  
>
Ik heb de man al een klein antwoordje voorzien. Welliswaar vanuit 
filosofie.be ;)

Onno
More information about the Openstandaarden mailing list