[Openstandaarden] OOo 1.1, wiki

Sven Vermeulen sven.vermeulen at ugent.be
Wed Oct 1 16:55:56 CEST 2003


On Wed, Oct 01, 2003 at 08:52:08AM +0200, Wim Stubbe wrote:
> belgian-lugs zou dit perfect op zich kunnen nemen als er geïnteresseerde lugs 
> zijn. Tevens kunnen ze naar buiten komen als zijnde niet anti-windows omdat 
> ze bv. ook OOo voor windows op de cd kunnen zetten. 

Voor zover de faciliteiten niet te specifiek/grotest zijn kan belgian-lugs.be
ervoor zorgen (webruimte, mailinglist, database), maar er moeten wel
voldoende geïnteresseerde vrijwilligers hieraan meewerken. Ikzelf kan hier
jammergenoeg geen tijd voor vrijmaken :(

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
 ^__^  And Larry saw that it was Good.
 (oo)                   Sven Vermeulen
 (__)  http://www.gentoo.org       Gentoo Documentation Project
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031001/679c0de8/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list