[Openstandaarden] OOo 1.1, wiki

Tijl Vercaemer Skender at VrijZijn.be
Wed Oct 1 21:39:32 CEST 2003


Op woensdag 1 oktober 2003 16:55, schreef Sven Vermeulen:
> Voor zover de faciliteiten niet te specifiek/grotest zijn kan
> belgian-lugs.be ervoor zorgen (webruimte, mailinglist, database), maar er
> moeten wel voldoende geïnteresseerde vrijwilligers hieraan meewerken.
> Ikzelf kan hier jammergenoeg geen tijd voor vrijmaken :(

Waar ik aan dacht:

eerst stellen we een lijst software op.  Om de drempel zo laag mogelijk te 
houden, liefst software die ook op Windows draait. (al zou ik er ook een 
Linux-distro tussen steken)

Dan contacteren we eventuele sponsors.

Als we er in slagen geld bijeen te krijgen, contacteren we het ministerie, met 
de vraag of zij willen meewerken (adressen van leerkrachten doorgeven, of het 
in onze plaats versturen)

Als ze dat willen doen, maken we een site, met een forum voor de "support".  
We stellen de CD samen, schrijven een instalatie handleidingetje voor de 
software, en sturen het op.

Mensen die willen meewerken: mail me!  Dit is te OT om hier verder uit te 
werken.

Tijl
-- 
Tijl Vercaemer
email: Skender at VrijZijn.be
jabber: tijl at jabber.org
pgp sleutel: http://vrijzijn.be/Skender.asc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031001/660c943f/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list