[Openstandaarden] OOo 1.1, wiki

Mark Van den Borre mark at markvdb.be
Wed Oct 1 21:59:48 CEST 2003


Dag Jan,

Normaalgezien beantwoord ik mail sneller. Het was een beetje druk...

[...]
> Dus Marc, ik wil wel met je bespreken waarin we mekaar kunnen vinden wat Open Office betreft.
[...]

1. Poging tot situatieschets:
* consensus over het promoten van het OOo-formaat vanuit
OpenStandaarden.be. Daarin krijg je van OS.be alle steun die je kan
gebruiken.
* het promoten van het programma OOo 1.1 VANUIT OpenStandaarden.be
krijgt geen unanieme steun

Ik kan Herman Bruyninckx e.a. wel volgen als ze laten aanvoelen dat OOo
1.1 promoten voor hen in de rand van de doelstellingen van
OpenStandaarden.be, misschien wel erbuiten ligt.

2. Hulp bij het promoten van OOo 1.1 (het programma)
Iedereen die met OpenStandaarden.be begaan is, is voor het promoten van
OOo 1.1. Je kan dus rekenen op hulp van de mensen achter
OpenStandaarden.be bij het promoten.
Om ervoor te zorgen dat jullie niet met x individuen moeten samenwerken,
wil ik gerust filter spelen.
Zolang je de OpenStandaarden.be-mailinglijst niet overbelast, vermoed ik
dat je voorstellen daar trouwens meer dan welkom zijn.

Als je dat wil kan ik me zowat elke voormiddag vrijmaken om even langs
te komen in Heverlee.

Groeten,

Mark
-- 
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven, Belgium
+32 486 961726
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal gesigneerd
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031001/fedc76ee/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list