[Openstandaarden] ter goedkeuring: spreidingsplan.be - brief Anciaux

Mark Van den Borre mark at markvdb.be
Thu Oct 2 12:56:05 CEST 2003


Dag allemaal,

Ik ga ervan uit dat iedereen met onderstaand bericht kan leven. Zonder
tegenwerpingen stuur ik het binnen een uurtje door.

Mark


Aan: kabinet.anciaux at mobilit.fgov.be
of: mailbertanciaux at meerspirit.be

Geachte Minister,

Even voorstellen:

OpenStandaarden.be is een vereniging die ijvert voor het gebruik van
open standaarden in alle vormen van digitale communicatie. Onze aanpak
bestaat uit het aangaan van een constructieve dialoog met
ICT-verantwoordelijken en managers. We willen hen bewust maken van het
belang van open standaarden, en hen overtuigen deze ook effectief toe te
passen. We zijn een groep onafhankelijke vrijwilligers, gemotiveerd om
onze expertise ter beschikking te stellen bij de realisatie van deze
doelstellingen.

Tot onze spijt moeten wij vaststellen dat het merendeel van de
informatie op http://spreidingsplan.be enkel in Microsoft
Office-bestandsformaten beschikbaar is.  Deze formaten zijn gesloten
formaten: Microsoft beschouwt de specificaties[1] ervan als
bedrijfsgeheim. Verspreidt u documenten naar het brede publiek in MS
Office-bestandsformaten, dan heeft u een probleem met toegankelijkheid.
Het kan toch niet de bedoeling zijn dat u de burger verplicht tot de
aankoop van één specifiek (duur) softwarepakket om overheidsinformatie
kwaliteitsvol te raadplegen?

Om aan deze situatie te verhelpen kan u de MS Word- en MS PowerPoint-
bestanden op spreidingsplan.be omzetten naar het open PDF-formaat[2]. 
Voor het openen van PDF-bestanden zijn tal van programma's beschikbaar
op zowat alle platformen (Mac OS, Windows, Linux, ...).  Zo kan de
burger zelf beslissen welke software hij gebruikt, en hoeveel hij daar
voor wenst te betalen.

Als u dat wil mag u gerust gebruik maken van de documenten die wij voor
u hebben omgezet:
http://openstandaarden.be/documenten/StappenplanNL.pdf
http://openstandaarden.be/documenten/StappenplanFR.pdf
http://openstandaarden.be/documenten/StappenplanpptNL.pdf
http://openstandaarden.be/documenten/StappenplanpptFR.pdf

Geeft u er de voorkeur aan de documenten zelf om te zetten naar
PDF-formaat? Het makkelijkst gaat dat met het programma Adobe Acrobat
(betalend). Er zijn ook gratis en vrije alternatieven. Zie bijvoorbeeld
http://www.pdf995.com.
Uw technici kunnen u daarin zeker raad geven. Wij staan steeds klaar om
indien gewenst rechtstreeks met hen in contact te treden. Stuur daartoe
gerust een bericht naar info at openstandaarden.be

We hopen op uw medewerking om iedereen op een evenwaardige manier
toegang te geven tot de informatie op www.spreidingsplan.be. Zo geeft u
een zo breed mogelijk publiek toegang tot uw informatie. Ook in de
toekomst stellen wij met plezier onze diensten en expertise ter
beschikking om het gebruik van open standaarden door de overheid te
bevorderen.


Vriendelijke groet, 

Namens OpenStandaarden.be,


Mark Van den Borre
digitaal burger

[1] Wat is een specificatie?
http://openstandaarden.be/teksten/begrip_spec
[2] Meer informatie over het PDF-formaat:
http://openstandaarden.be/teksten/open_pdf
----
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven
+32 486 961726
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal gesigneerd
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031002/053cc0db/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list