[Openstandaarden] OOo 1.1, wiki

Mark Van den Borre mark at markvdb.be
Wed Oct 1 22:48:08 CEST 2003


Op wo 01-10-2003, om 21:53 schreef Peter Vandenabeele:
> On Wed, Oct 01, 2003 at 09:39:32PM +0200, Tijl Vercaemer wrote:
> Content-Description: signed data
> > Op woensdag 1 oktober 2003 16:55, schreef Sven Vermeulen:
> 
> [...]
> > Mensen die willen meewerken: mail me!  Dit is te OT om hier verder uit te 
> > werken.
> 
> Dit is een belangrijk idee dat vroeg of laat gerealiseerd zal worden,
> waarschijnlijk met een gecombineerde bijdrage van vrijwilligers,
> (kleine ne grote) firma's en overheid.
> 
> Is er een bestaande mailing lijst waar dit uitgewerkt wordt ?
> 
> Zoniet zou ik voorstellen dergelijke lijst op te richten en daar de
> discussie verder te zetten. Topic van die lijst is IMHO ongeveer:
> 
> "een laagdrempel instap voor FLOSS op desktop (en server) voor 
> specifieke doelgroepen. Doelgroepen zijn o.a. onderwijs, overheid,
> KMO, grotere firma's, prive personen. Het Extramadura project 
> (linex) is zeker een belnagrijk voorbeeld waar de doelgroep
> expliciet het onderwijs in de regio Extramadura was."

Ik heb wat schrik dat je je in zoiets breeds snel kan verslikken.

"OOo 1.1 promoten" lijkt me een beter idee om mee te starten. Waarom:

1. Goed afgelijnd, beperkt onderwerp. Dat heb je nodig als beginnende
groep. Vrijwilligers hebben succes nodig als motivatie.
2. Eén stabiel kwaliteitsproduct met een duidelijk label. Dat heb je
nodig om iets degelijk te marketen. Met OOo bouw je ook op een zekere
basis aan naambekendheid.
3. Bredere doelgroep: zowat alle computergebruikers. Ik ben zelf een
fanatiek vrije software-gebruiker. Plak geen sticker "vrije
software/open source" op je initiatief. Daar hebben nieuwelingen op dat
moment geen boodschap aan. Plof gewoon het product OOo neer. Dat gaat
veel mensen een gevoel van openheid geven dat smaakt naar meer.

Zie ook mijn vorige, gerelateerde mail:
http://www.openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/2003-October/000181.html> Dit is hier inderdaad off-topic en ik ben geinteresseerd de discussie
> op de passende (of een nieuwe) lijst voort te zetten. We moeten ook
> de link met Nederland maken, waar dit soort zaken gebeuren.

We moeten ZEKER vrijschrift.org niet vergeten, werk van Wiebe Van der
Worp. Ook Wouter Vanden Hove is met zo'n dingen hard bezig, samen met
Wiebe ook.

> Graag een verwijzing naar de gepaste lijst of voorstel voor een 
> aparte ML (praktisch kan ik die lijst heel snel opzetten, maar
> ik wil me daar zeker niet opdringen). In voorkomend geval zou
> ik ook een bredere oproep doen naar de FLOSS gerichte KMO's
> in Belgie om hieraan bij te dragen.

Ik heb persoonlijk een server opgezet(*) die moet dienen om projecten
rond digitale vrijheid te ondersteunen. OpenStandaarden.be bijvoorbeeld
(dus ook deze mailinglijst) draait er sinds enkele weken op. Kde.be ook.
Ook hier staat in een vingerknip een mailinglijst klaar indien gewenst.


Groeten,

Mark

* powered by http://www.dtrust.be
-- 
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven, Belgium
+32 486 961726
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal gesigneerd
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031001/5657bdda/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list