[Openstandaarden] ter goedkeuring: spreidingsplan.be - brief Anciaux

Sven Vermeulen sven.vermeulen at ugent.be
Fri Oct 3 11:28:51 CEST 2003


On Thu, Oct 02, 2003 at 04:36:35PM +0200, Dirk Feytons wrote:
> Pixel-precies plaatsen van tekstelementen is dacht ik quasi 
> onmogelijk met HTML.

Met CSS2 is het allesinds perfect mogelijk. Elk element (inclusief tekst)
heeft nl een (margin|padding|border) element die je op de pixel kan
definieren. Je mag echter niet vergeten dat dit standaard relatief is van de
rand van de parent-tag (bijvoorbeeld body).

Je kan dit laatste uitschakelen door "position: absolute" te gebruiken.

Of ik moet je verkeerd geïnterpreteerd hebben.

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
 ^__^  And Larry saw that it was Good.
 (oo)                   Sven Vermeulen
 (__)  http://www.gentoo.org       Gentoo Documentation Project
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031003/d3de22b8/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list