[Openstandaarden] ter goedkeuring: spreidingsplan.be - brief Anciaux

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Sat Oct 4 16:31:54 CEST 2003


On Fri, Oct 03, 2003 at 11:28:51AM +0200, Sven Vermeulen wrote:
> On Thu, Oct 02, 2003 at 04:36:35PM +0200, Dirk Feytons wrote:
> > Pixel-precies plaatsen van tekstelementen is dacht ik quasi 
> > onmogelijk met HTML.
> 
> Met CSS2 is het allesinds perfect mogelijk. Elk element (inclusief tekst)
> heeft nl een (margin|padding|border) element die je op de pixel kan
> definieren. Je mag echter niet vergeten dat dit standaard relatief is van de
> rand van de parent-tag (bijvoorbeeld body).
> 
> Je kan dit laatste uitschakelen door "position: absolute" te gebruiken.

Bedoel je niet 'positioning' in plaats van 'position'?

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031004/1acf62e8/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list