[Openstandaarden] Persmededeling?

Sean Callens sean.callens at gmx.net
Mon Oct 6 15:32:20 CEST 2003


Tijl Vercaemer wrote:

>Wetgeving ontoereikend voor digitale overheid
>------------------------------------------------------------------
>
><knip>
>
>Door een gebrek aan politieke interesse is het helaas nooit tot een stemming 
>gekomen. Dat een dergelijk wetsvoorstel nogthans nodig is werd nogmaals 
>aangetoond toen Minister Anciaux de website spreidingsplan.be lanceerde, 
>waarop het merendeel van de informatie enkel terug te vinden was in gesloten 
>bestandsformaten. Het probleem met gesloten bestandsformaten is dat het 
>bedrijf dat deze maakt, de specificaties geheim houd,
>
volgens mij moet deze houdt met -dt zijn.

> waardoor enkel hun 
>software met deze formaten overweg kan. Open formaten hebben dit probleem 
>niet: iedereen kan software schrijven die met open formaten compatiebel
>
volgens Van Dale (http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/) is het 
compatibel of compatible

> is. 
>Enkel als de overheid open formaten en protocollen gebruikt, kan de burger 
>vrij kiezen welke software hij gebruikt, zonder gehandicapt te worden in zijn 
>communicatie mogelijkheden.
>
communicatiemogelijkheden (aan elkaar dus)

> Dat voor het gebruik van open-standaarden
>
ik zou open standaarden zetten (zoals verderop wel gebruikt)

> alle 
>software bij de overheids-administratie
>
overheidsadministratie

> vervangen dient te worden is een 
>misvatting: de meeste software biedt de mogelijkheid om met open formaten te 
>werken.
>
>Niet alleen voor de communicatie zijn open formaten belangrijk, ook voor de 
>digitale archivering van informatie. Niemand weet welke software we binnen 
>enkele decennia zullen gebruiken. Om er voor te zorgen dat ook de software 
>van de toekomst met deze digitaal opgeslagen informatie overweg kan, is het 
>gebruik van Open Standaarden belangrijk. Ook dit werd onlangs aangetoond, 
>toen de hulp van twee universiteiten werd ingeroepen om de informatie van het 
>15 jaar oude digitale "Domesday Book" te ontcijferen. Dit "boek" werd in 
>1986 door de BBC samengesteld, om een onverwoestbare schat aan documentatie 
>te zijn voor de historici van de toekomst.
>!! Dit Domesday Book stond op een "video disc", is dit wel een gesloten 
>formaat??? -- eerst eens checken!!
>
>OpenStandaarden.be roept alle politieke fracties op de verschillende 
>beleidsniveaus op, werk te maken van het gebruik van Open 
>communicatiestandaarden door de overheid. Het wetsvoorstel 1022 vormt 
>hiervoor een goede basis. Dit voorstel is terug te vinden op de website van 
>de Kamer: http://www1.dekamer.be/FLWB/Pdf/50/1022/50K1022001.pdf
>
> 
>
>------------------------------------------------------------------------
>
>_______________________________________________
>Openstandaarden mailing list
>Openstandaarden at openstandaarden.be
>http://www.openstandaarden.be/mailman/listinfo/openstandaarden
> 
>
More information about the Openstandaarden mailing list