[Openstandaarden] @openstandaarden.be mailinglijsten in overvloed...

Mark Van den Borre mark at markvdb.be
Thu Oct 9 11:29:52 CEST 2003


Op do 09-10-2003, om 11:04 schreef Mattias Campe:
> Bram Vandoren schreef:
> > On Saturday 04 October 2003 14:53, Mattias Campe wrote:
> > 
> > 
> >>Hopelijk delen jullie mijn mening dat we er goed zouden aandoen om de
> >>hoofmailinglijst, nl. openstandaarden at openstandaarden.be, wat te
> >>ontlasten. Dit zal niet alleen meer duidelijkheid brengen, maar ook
> >>organisatorisch zal alles beter verlopen (zo kan iem. zich bv.
> >>concentreren op het maken van een sexy, duidelijke website, zonder
> >>os-teksten te moeten volgen, de conclusie leest hij/zij dan wel op
> >>openstandaarden at openstandaarden.be).
> > 
> > 
> > Ik zie alles liever nog op één lijst. Ik vrees dat de 'sub'-lijsten weeral 
> > gaan uitsterven zoals de vorige keer is gebeurd.
> 
> Ik had hier eigenlijk meer reacties op verwacht en ben nog steeds van 
> mening dat mits wat inspanning in het begin, de sublijsten hun nut 
> zouden kunnen bewijzen.
> 
> Maar bon, wegens de weinige reactie en daar ik merk dat op de vernieuwde 
> website de sublijsten niet meer vermeld zijn ga ik er verder maar over 
> zwijgen...
> 
Ze bestaan hoor, de andere lijsten, al staan ze inderdaad (nog?) niet
vermeld op de site.

Mark
-- 
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven, Belgium
+32 486 961726
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal gesigneerd
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031009/8dfcff4d/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list