[Openstandaarden] Re: uw slagan

Mark Van den Borre mark at markvdb.be
Thu Oct 16 22:52:48 CEST 2003


Beste Veerle,

Op do 16-10-2003, om 15:57 schreef Veerle Swartebroekx:
> Echte mannen doen het met Open Standaarden... en hoe moeten wij
> vrouwen het dan doen? Kunnen jullie geen standaard slogan bedenken
> voor iedereen?
Die slogan stond er om reactie los te weken. Hij was zeker niet
vrouwonvriendelijk bedoeld. Vind je hem vrouwonvriendelijk? Dan halen we
hem weg. Of misschien plakken we er beter een tegenhanger naast: "Echte
vrouwen doen het met Open Standaarden" ?

Merk trouwens op dat we die rechterbovenhoek eigenlijk bedoeld hebben
voor het vertonen van korte standaardentips.
We zijn nog steeds op zoek naar goeie tips en slogans om daar te
plakken. Voel je vrij suggesties te doen.

Alvast hartelijk dank voor je kritische reactie!

Mark
-- 
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven, Belgium
+32 486 961726
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal gesigneerd
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031016/ef486361/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list