[Openstandaarden] Fwd: Re: Oefeningen op de website ontoegankelijk

Wouter Vanden Hove wouter.vanden.hove at pandora.be
Sat Oct 18 00:05:48 CEST 2003


Op vr 17-10-2003, om 21:47 schreef Jan Claeys:
> At 2003-10-17 21:19, you wrote:

>  De discussie hierover wordt 
> > dan ook beter gevoerd met de bevoegde UA-instanties.

En op die discussie zou Openstandaarden.be vragende partij moeten zijn.
Universiteiten hebben een grote invloed op het latere informatica-gedrag
van tienduizenden studenten.

Het allerminimumste minimorum wat bereikt zou moeten worden is dat
OpenOffice duidelijk vermeld staat als legaal alternatief om MS
Office-docs te openen.

Misschien kunnen we een lijst maken van het beleid van de Vlaamse uniefs
inzake toegankelijkheid van documenten voor *alle* studenten? (en ze
eventueel tegen mekaar uitspelen?)


Wouter

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031018/306cbeb1/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list