[Openstandaarden] Fwd: Re: Oefeningen op de website ontoegankelijk

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Sun Oct 19 23:09:01 CEST 2003


Op zo 19-10-2003, om 22:47 schreef Sander Devrieze:
+AD4 Deze viewers draaien draaien alleen onder enkele versies van Microsoft 
+AD4 Windows. Er zijn geen versies beschikbaar voor besturingssystemen van 
+AD4 Microsoft.

Deze zin heeft een negatie te veel (of +AOkA6Q-n te weinig, hangt er van af
hoe je het bekijkt +ADs--)

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
If you're running Microsoft Windows, either scan your computer on
viruses, or stop wasting my bandwith and remove me from your
addressbook. +ACo-now+ACo.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application+AC8-pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http:+AC8ALw-openstandaarden.be+AC8-pipermail+AC8-openstandaarden+AC8-attachments+AC8-20031019+AC8-1fd6a859+AC8-attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list