[openstandaarden] ministerie van onderwijs - slaapt u RUSTIGverder

Eric Smets es at fks.be
Tue Sep 9 11:00:02 CEST 2003


Ik ben het eens met de analyze dat men in het onderwijs zeker deze
zaken moet aanbrengen.

Het klopt indedaad dat de leerlingen helemaal geen problemen hebben
met een ander systeem hiernaast te leren(kennen).

De problemen zoals beschreven hebben te maken met de mensen in het veld,
daarnaast is er eveneens nog een probleem van visie. Deze visie heeft
meer te maken met het onderwijzen van de principes en niet van de 
correcte key/muis operaties.

Dit laatste kan/moet aangepakt worden op het vlak van de 
verantwoordelijken. Indien ik mij niet vergis hebben reeds verschillende
mensen getracht de beleidsmakers in vlaanderen ervan te overtuigen om 
geen technieken te leren van een bepaald pakket maar om te leren hoe en
wat een tekstverwerker is. Wat tot op de dag van vandaag nog niet erg 
gelukt is.


Groeten,

Eric

------------------------------------------------------------------------
Walter Van Oevelen wrote:

> Ik denk dat er hier nog een ander probleem punt is.
> 
> In een onderwijs omgeving moet je in principe een brede
> kennis doorgeven. Kiezen voor slechts 1 enkel systeem is volgens
> mij een enorme intellectuele beperking. Geen wonder dat leerlingen
> die met niets anders hebben gewerkt, terugkiezen voor dat systeem.
> 
> Dat is trouwens het truukje van sommige software producenten.
> Eerst (bijna) gratis geven zodat ze niets anders kennen
> en dus niets anders willen leren kennen.
> 
> Geloof me, leerlingen hebben er geen probleem mee dat er verschillende
> systemen gebruikt worden in de school. Geef ze die kennis en laat ze
> later dus zelf kiezen.
> Als je dat aan een school kan uitleggen dan ben je een flinke stap verder.
> 
> Ik vind het trouwens spijtig dat ook in deze discussielijst meestal wordt
> gesproken in termen van een strikte keuze tussen systeem X of systeem Y.
> Ik zie geen nadelen in diversiteit.
> 
> Groeten,
> Walter Van Oevelen
> 
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Eric Smets [mailto:es at fks.be]
> Verzonden: dinsdag 9 september 2003 10:02
> Aan: openstandaarden at openstandaarden.be
> Onderwerp: Re: [openstandaarden] ministerie van onderwijs - slaapt u
> RUSTIGverder
> 
> 
> Brussel en Wallonie hebben dit dank zij een persoon die in de 
> administratie linux en open-source op een zinvolle manier het geheel kon 
> verkopen/lobbyen. (Zat/Zit zelf bij de correcte administratie).
> 
> Er zijn echter wel een aantal zaken die dienen opgelost te worden om 
> linux en open Source oplossingen in de scholen binnen te krijgen.
> 
> Een aantal hebben er te maken met perceptie en het andere heeft te maken
> met de vrees van weer iets anders. Ik denk dat er 3 grote punten zijn
> waar men bij de basis problemen heeft:
> 
> - Sommige ICT-coordinatoren kennen enkel de windows omgeving en zijn
>  niet sterk gemotiveerd om over te schakelen op linux wegens onbekend
>  en extra tijd die geinvesteerd moet worden.
> 
> - Het tweede onderdeel is naast de opleiding van de ondersteuning
>  gevende, er eveneens een opleiding mentaliteits wijziging van de
>  leraren nodig is om hier success te boeken.
> 
> - Als laatste punt is het eveneens dat de spelletjes/programmas die
>  aanwezig of gekend zijn, de windows applicaties zijn.
> 
> Hoe men dit probleem op te lossen, is waarschijnlijk door gezamelijk een
> voorstel te lanceren met een tegenbod en dit voorstel te laten sponsoren
> door Europees geld. Indien men hier meerdere regios tesamen laat werken
> is dit mogelijk. Een van de problemen is natuurlijk zijn er genoeg
> kandidaten en wie kent de europese subsidie regeling.
> 
> Met vriendelijke groeten,
> 
> Eric Smets


-- 
Eric Smets                  eric.smets at fks.be
FKS bvba - Formal and Knowledge Systems    http://www.fks.be/
Luikersteenweg 65               Tel: ++32-(0)11-21 49 11
B-3500 HASSELT                Fax: ++32-(0)11-22 04 19
More information about the Openstandaarden mailing list