[openstandaarden] ministerie van onderwijs - slaapt u RUSTIGverder

Rik Boven rboven at boven.net
Tue Sep 9 11:03:53 CEST 2003


Hallo Walter


Je hebt gelijk dat diversiteit (op school en elders) goed is. Ik heb dan 
ook geen probleem met een mix van Apple, Linux, *BSD, Un*x,... op onze 
scholen.

Ik heb echter wel een probleem met het gebruik van Windows op onze 
scholen. 

Ten eerste is Microsoft veroordeeld voor misbruik van zijn monopolie. De 
overheid zou dan het goede voorbeeld moeten stellen en het monopolie 
aanpakken. Momenteel doet men het omgekeerde: met versterkt de positie van 
Microsoft. 

Vermits 'monopolie' het tegenovergesteld van diversiteit is, kan MS (op 
dit moment) geen deel van de mix zijn. 

Ten tweede is het doel van het onderwijs kennis over te brengen. Sommige 
systemen zijn daarvoor beter geschikt dan anderen. Het grote voordeel van 
open source is dat en veel meer kennis vrij beschikbaar is en dus 
overgebracht kan worden. Vanuit een educatief standpunt is dit dus beter 
'didactisch materiaal'.

Ten derde is er een duidelijk verschil in de kostprijs. Ja, overschakelen 
op linux/open source zal een drempelkost met zich meebrengen. Maar zoals 
reeds aangehaald, het voorbeeld in extremadura toont aan hoeveel goedkoper 
een niet-MS oplossing kan zijn. Vermits onderwijs betaald wordt met mijn 
belastingsgeld, eis ik de meest efficiente (efficient != goedkoopste!!) 
oplossing.

Dus, ik voor _voor_ een mix maar denk van die op dit moment MS niet kan 
ontvangen.


Rik> Ik denk dat er hier nog een ander probleem punt is.
> 
> In een onderwijs omgeving moet je in principe een brede
> kennis doorgeven. Kiezen voor slechts 1 enkel systeem is volgens
> mij een enorme intellectuele beperking. Geen wonder dat leerlingen
> die met niets anders hebben gewerkt, terugkiezen voor dat systeem.
> 
> Dat is trouwens het truukje van sommige software producenten.
> Eerst (bijna) gratis geven zodat ze niets anders kennen
> en dus niets anders willen leren kennen.
> 
> Geloof me, leerlingen hebben er geen probleem mee dat er verschillende
> systemen gebruikt worden in de school. Geef ze die kennis en laat ze
> later dus zelf kiezen.
> Als je dat aan een school kan uitleggen dan ben je een flinke stap verder.
> 
> Ik vind het trouwens spijtig dat ook in deze discussielijst meestal wordt
> gesproken in termen van een strikte keuze tussen systeem X of systeem Y.
> Ik zie geen nadelen in diversiteit.
> 
> Groeten,
> Walter Van Oevelen
> 
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Eric Smets [mailto:es at fks.be]
> Verzonden: dinsdag 9 september 2003 10:02
> Aan: openstandaarden at openstandaarden.be
> Onderwerp: Re: [openstandaarden] ministerie van onderwijs - slaapt u
> RUSTIGverder
> 
> 
> Brussel en Wallonie hebben dit dank zij een persoon die in de 
> administratie linux en open-source op een zinvolle manier het geheel kon 
> verkopen/lobbyen. (Zat/Zit zelf bij de correcte administratie).
> 
> Er zijn echter wel een aantal zaken die dienen opgelost te worden om 
> linux en open Source oplossingen in de scholen binnen te krijgen.
> 
> Een aantal hebben er te maken met perceptie en het andere heeft te maken
> met de vrees van weer iets anders. Ik denk dat er 3 grote punten zijn
> waar men bij de basis problemen heeft:
> 
> - Sommige ICT-coordinatoren kennen enkel de windows omgeving en zijn
>  niet sterk gemotiveerd om over te schakelen op linux wegens onbekend
>  en extra tijd die geinvesteerd moet worden.
> 
> - Het tweede onderdeel is naast de opleiding van de ondersteuning
>  gevende, er eveneens een opleiding mentaliteits wijziging van de
>  leraren nodig is om hier success te boeken.
> 
> - Als laatste punt is het eveneens dat de spelletjes/programmas die
>  aanwezig of gekend zijn, de windows applicaties zijn.
> 
> Hoe men dit probleem op te lossen, is waarschijnlijk door gezamelijk een
> voorstel te lanceren met een tegenbod en dit voorstel te laten sponsoren
> door Europees geld. Indien men hier meerdere regios tesamen laat werken
> is dit mogelijk. Een van de problemen is natuurlijk zijn er genoeg
> kandidaten en wie kent de europese subsidie regeling.
> 
> Met vriendelijke groeten,
> 
> Eric Smets
> 

-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list