[openstandaarden] OpenStandaarden.be verhuist

Mark Van den Borre mark at markvdb.be
Mon Sep 15 03:02:22 CEST 2003


Beste allemaal,

Openstandaarden.be verhuist zeer binnenkort. Dank aan Stefan Goethals,
Sven Vermeulen en anderen voor de goede zorgen gedurende het voorbije
anderhalf jaar.

Mogelijk ondervind je de komende twee dagen technische problemen als
gevolg van de overgang. Zijn die woensdag niet opgelost, mail me dan
graag persoonlijk.

Groeten,

Mark VdB
-- 
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven
Belgium
+32 (0)486/96.17.26
mark at markvdb.be
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal gesigneerd
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030915/2013a992/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list