[Openstandaarden] Europarlement heeft klad patentrichtlijn aangepast

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Mon Sep 22 16:19:49 CEST 2003


On Mon, Sep 22, 2003 at 04:06:45PM +0200, Dominique Devriese wrote:
> 
> Hallo,
> Ik lees hier net dat het Europarlement zijn klad van de nieuwe
> patentrichtlijn heeft aangepast..
> 
> O.a. volgende aanpassing leek mij heel interessant:
> "
>      Amendment 20
> 
>      Article 6 a (new)
> 
> Als ik het goed begrijp is dit het amendement waarvan
> Openstandaarden.be in zijn persbericht gevraagd heeft om het toe te
> voegen.. Is dit nu reden tot feest, of heb ik iets verkeerd begrepen
> ? :)

McCarthy heeft voorgesteld om het door een veel zwakkere versie te
vervangen. Die zwakkere versie gaat ze dus aanbevelen. Maar ze kan het
amendement dat JURI goedgekeurd heeft (het enige goede uit JURI) niet
meer veranderen.

Nog niet juichen dus, alles hangt af van de stemming morgen!

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://www.softwarepatenten.tk/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030922/91ac50a0/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list